Mali rječnik pojmova

SEPA – (eng. Single euro payments area) jedinstveno područje plaćanja u eurima na području Europskog gospodarskog prostora te država koje su pristupile SEPA-i

Europski gospodarski prostor (EEA – European Economic Area) – jedinstveno tržište članica Europske unije, koje uključuje i Norvešku, Island i Lihtenštajn

IBAN – međunarodni broj transakcijskog računa