Mali rječnik pojmova…

Energetska učinkovitost – energetska je učinkovitost vrijedno sredstvo kojim se poboljšava sigurnost opskrbe, odnosno smanjuje potrošnja primarne energije i uvoz energije. Ona na troškovno učinkovit način doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova te, posredno, ublažavanju klimatskih promjena.

Stambeni EKO krediti – namijenjeni kupnji stambenog prostora s visokom energetskom učinkovitošću, izgradnji, dogradnji te rekonstrukciji visokoenergetskih kuća, kupnji i ugradnji opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, zahvatima na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije i tome slično.