Mali rječnik pojmova

6 mjesečni NRS2 – izračunava se kao prosječni trošak izvora sredstava za razdoblje od 6 mjeseci za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora.

EURIBOR (eng. Euro Interbank Offered Rate) – referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za valutu euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u EUR.

Fiksna kamatna stopa – kamatna stopa, čija je visina određena prilikom potpisivanja ugovora, i ostaje ista kroz cijelo razdoblje vraćanja kredita.