Mali riječnik pojmova

EFT-POS terminal – elektronički uređaj na prodajnom ili isplatnom mjestu namijenjen provođenju platnih transakcija plaćanja roba i/ili usluga ili isplate gotovine, koji ovisno o sustavu može zahtijevati autorizaciju transakcije od strane korisnika na način uvjetovan od strane samog EFT-POS uređaja i kartice (bez identifikacije, identifikacija PIN-om ili potpis evidencije utroška).

Internetsko prodajno mjesto – prodajno mjesto koje omogućuje prodaju roba i/ili usluga na internetu, koje prihvaća karticu kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja.

Potpisni karton – obrazac banke na kojem se evidentiraju osnovni podaci o klijentu i ovlaštenicima po računu klijenta koji raspolažu sredstvima na računu te na kojem se deponiraju njihovi potpisi i pečat poslovnog subjekta za ovjeru platnih transakcija.