Lakše de potpore za male i srednje poduzetnike uz ESIF jamstva

Erste banka i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisale su sporazum o pojedinačnim jamstvima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO im osigurava povrat dijela glavnice kredita koji je banka odobrila poduzetnicima.

Erste banka je intenzivno fokusirana na segment malog i srednjeg poduzetništva te prati kvalitetne projekte koji potiču razvoj realnog sektora i rast zaposlenosti. Kroz ESIF jamstva poduzetnicima olakšava pristup kreditiranju jer može ponuditi nižu kamatnu stopu te otvoriti perspektivu za klijente koji nisu imali odgovarajuće instrumente osiguranja.

ESIF pojedinačna jamstva sastoje se od dvije mjere – Mjere A za investicijske kredite s mogućnošću subvencije kamatne stope te Mjere B za kredite za obrtna sredstva.

Mjera A za investicijske kredite

Najniži iznos jamstva iznosi 150.000,00 EUR, dok je najviši iznos 2.000.000,00 EUR. Najviša stopa jamstva iznosi 80% glavnice kredita. Trajanje jamstva može biti od jedne do 10 godina.  Jamstvo sadrži potporu, koja može biti regionalna ili de minimis potpora.

Mogućnost subvencije kamatne stope za kredite iz Mjere A

Za kredite s najkraćim rokom dospijeća od 5 godina registrirani poduzetnici koji obavljaju prihvatljivu djelatnost uz jamstvo mogu dobiti i subvenciju kamatne stope. Prihvatljive djelatnosti su, primjerice, prerađivačka, pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane, umjetnost, zabava i rekreacija. Subvencija je dostupna do iskorištenja HAMAG-BICRO-ove kvote rezervirane za tu namjenu.

Subvencija se osigurava do polovice iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu i ovisi o umanjenju redovne kamatne stope od strane banke. Na primjer, ako bi redovna kamatna stopa za poduzetnika iznosila 5%, a banka ju je zbog ESIF jamstva umanjila na 4%, umanjenje od 1% se množi s 3 te se dobiva stopa subvencije od 3%. Po toj stopi HAMAG-BICRO isplaćuje subvenciju, a klijent plaća ostatak kamate od 1%, i to sve dok se ne isplati polovica ukupne kamate utvrđene u otplatnom planu. Nakon toga isplata subvencije prestaje, a klijent nastavlja plaćati kamatu po umanjenoj stopi od 4%.

Mjera B za kredite za obrtna sredstva

Najniži iznos jamstva iznosi 150.000,00 EUR, dok je najviši iznos 1.000.000,00 EUR. Najveća stopa jamstva iznosi 65% glavnice kredita. Trajanje jamstva može biti od jedne do 5 godina. Jamstvo sadrži de minimis potporu*.

Kako do ESIF jamstva?

  • poduzetnik podnosi zahtjev Erste banci za odobrenje kredita uz ESIF jamstvo, a banka sukladno internim politikama i pravilima odobrava kredit
  • banka u HAMAG-BICRO dostavlja zahtjev za jamstvo uz odluku o odobrenju kredita i ostalu propisanu dokumentaciju
  • HAMAG-BICRO donosi odluku o jamstvu i o tome obavještava banku.

Kad se donese pozitivna odluka:

  • HAMAG-BICRO poduzetniku dostavlja račun za naknadu za jamstvo
  • za investicije s građevinskim radovima vrednijim od 750.000,00 HRK, za koje se kredit isplaćuje u nekoliko tranši,ugovara se financijski nadzor
  • poduzetnik sklapa ugovor o kreditu s bankom i ugovor o jamstvu s HAMAG-BICRO-om
  • poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata kredita, a HAMAG-BICRO izdaje jamstvo
  • Banka po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita.

Osim ESIF pojedinačnih jamstava Erste banka nudi mikro, malim i srednjim poduzetnicima i druge kreditne linije u suradnji s državnim, regionalnim i lokalnim tijelima koje omogućavaju povoljnije uvjete kreditiranja. Također kontinuirano razvija široki spektar proizvoda usmjerenih na financiranje tekućeg poslovanja i investicijskih aktivnosti poduzetnika, kao i na projektno financiranje te akreditivno-garantne poslove. Uz navedeno, Erste banka kreira posebne koncepte i kombinacije proizvoda, sve u skladu s potrebama svakog klijenta odnosno njegovog poslovanja.

* De minimis potpora – potpora male vrijednosti

Erste banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.