KVALITETNO ULAŽITE U SVOJA ENERGETSKA POSTROJENJA!

Iskorištavanje obnovljivih izvora energije te povećanje energetske učinkovitosti igraju sve važniju ulogu u svijetu energetike. Vremenska era korištenja neobnovljivih izvora energije polako se gasi te jača zastupljenost korištenja obnovljivih izvora energije, s ciljem postizanja održivog razvoja, sigurnosti opskrbe i konkurentnosti.

Energetika_Brochure_A4Ulaganje u obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, voda i biomasa) jedan je od temeljnih pravaca razvoja energetike. Ti izvori predstavljaju neiscrpnu vrstu energije koja se nalazi u prirodi i obnavlja se u potpunosti ili djelomično. Zbog prirodnih potencijalnih resursa, velike neiskorištenosti prostora za instaliranje solarnih ćelija, malih hidroelektrana te ostalih vrsta pogona, manje kompleksnosti pogona od konvencionalnih elektrana, ali i prilično visoke cijene opreme, potrebno je podržavati segment malih i srednjih poduzeća za ulaganje u obnovljive izvore energije te na taj način jačati privatne inicijative u ovom sektoru. Prilikom ulaska u investiciju pomoći ćemo vam prevladati sve prepreke kako bi se vaš projekt u najkraćem mogućem roku realizirao te izaći vam ususret razumijevajući sve specifičnosti industrije, kao i vašeg poduzeća.

Ulaganje u energetiku u suradnji s Erste bankom

Erste banka prepoznala je energetsku industriju kao jednu od fokus industrija, kojoj kroz svoje financijske proizvode i usluge može pomoći u podizanju konkurentnosti te održivosti energetskog sektora.

Prateći financijske želje i potrebe svojih klijenata, bez obzira na segment energetske industrije, banka je razvila Erste kredit za investicije u energetici.

Prilikom ulaska u investiciju Erste banka klijentima nastoji pomoći da prevladaju prepreke na koje naiđu te im izići ususret, razumijevajući specifičnosti industrije i poduzeća. Stručnim savjetima specijalista Banka pomaže u odabiru najboljeg proizvoda ili usluge iz svoje ponude kako bi klijenti u konačnici kvalitetno ulagali u svoja energetska postrojenja, ojačali ukupno financijsko poslovanje te  učvrstili svoju tržišnu poziciju.

Važnost poslovnog plana i ročne usklađenosti!

Neophodno je imati kvalitetan srednjoročni i dugoročni poslovni plan kako bi se imao stvaran uvid u sve prednosti, nedostatke i potencijalne poslovne ishode. Isto tako, ročna usklađenost izvora i predmeta financiranja jedini je ispravan put ka zdravom i uspješnom poslovanju.

Iznos kredita maksimalno 80% ukupne vrijednosti investicije
Maksimalni rok dospijeća do 10 godina
Poček do 2 godine
Povrat kredita polugodišnji, kvartalni, mjesečni anuiteti ili jednaki obroci
Obračun kamata u slučaju korištenja grace perioda ili povrata kredita u ratama – mjesečni ili kvartalni

Osim investicijskog kredita, za vas izdvajamo

Financiranje projekata energetske učinkovitosti – u okviru kreditne linije, u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), dostupna je i posebna komponenta namijenjena financiranju projekata energetske učinkovitosti. Kreditna linija nudi povoljnije uvjete od komercijalnih, a kao dodatnu pogodnost nudi i EU instrument za financiranje projekata energetske učinkovitosti, koji omogućuje korisniku bespovratnih 15% iznosa glavnice za jednokratno zatvaranje kredita, uz opciju besplatne konzultantske pomoći za energetski pregled te procjenu i verifikaciju projekta. Ova sredstva financira Europska komisija iz horizontalne višenacionalne komponente programa IPA. Sredstva iz komponente dostupna su za projekte modernizacije proizvodnje u smislu postizanja energetske učinkovitosti te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, što u konačnici utječe na povećanje konkurentnosti.

WeBSEFF II (Western Balkan Sustainable Energy Financing Facility) – kreditna je linija za održivu energiju namijenjena regiji Zapadnog Balkana koju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) za potporu ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Linija se plasira preko lokalnih banaka učesnica odobravanjem kreditnih sredstava poduzećima i lokalnim samoupravama koje žele investirati u projekte energetske efikasnosti te manje projekte obnovljivih izvora energije uz mogućnost financiranja do 80% vrijednosti investicije. Svrha je smanjiti troškove i učiniti poduzeće konkurentnijim, osigurati mogućnost zamjene stare opreme i modernizirati proizvodnju, povećati produktivnost i proširiti opseg proizvodnje, poboljšati standarde kvalitete te ispuniti zahtjeve izvoznih tržišta uz brzu otplatu investicije kroz uštede. Kako bi ulaganje u energetsku učinkovitost bilo još privlačnije, svaka investicija može dobiti financijski poticaj (grant) do 10% od iznosa kredita za privatni sektor, odnosno do 15% za javni sektor uz jednostavne i brze procedure te besplatnu tehničku podršku stručnjaka onim klijentima kojima su potrebni savjeti i procjene kao podrška njihovom projektu.