Kutak za male poduzetnike

ZNATE LI ŠTO JE SEPA?

SEPA

Kako bi svim sudionicima platnog prometa koji posluju u eurima osigurala jednake uvjete, Europska unija pokrenula je projekt SEPA s idejom uspostave jedinstvenog sustava platnog prometa zemalja članica Europskog gospodarskog prostora. Ulaskom u EU i Hrvatska je postala obvezna usvojiti pravila SEPA-e, a u provedbi aktivno sudjeluje i Erste banka.

Projekt je pokrenut kako bi se riješila pravila koja se odnose na elektroničke transakcije među zemljama članicama. Naime, iako je uvođenje eura kao zajedničke valute pojednostavnilo plaćanja gotovinom, ovaj način plaćanja ostao je neriješen. Stoga je Europska bankovna zajednica, preko Europskog platnog vijeća, dala inicijativu za projekt, s ciljem definiranja platne sheme za nadvladavanje tehničkih, pravnih i tržišnih barijera.

Ulaskom u EU započela je i reforma hrvatskog platnog prometa na način da se ukidaju dosadašnji načini provedbe kreditnih transfera (naloga za plaćanje) i izravnih terećenja. A budući da je Hrvatska obvezna usvojiti pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, hrvatska bankovna zajednica je, u suradnji s HNB-om, donijela odluku i o promjeni navedenih pravila i na sve kunske transakcije, a s ciljem jednostavnijeg i bržeg prelaska na euro u budućnosti.

Inače, u sklopu provedbe projekta SEPA, Hrvatska je do sada već uvela primjenu IBAN-a, međunarodnog broja transakcijskog računa korisnika platnih usluga, ustrojenog radi bržeg i jednostavnijeg izvršenja prekograničnih i tuzemnih platnih transakcija. Erste banka bila je prva hrvatska banka koja je još u kolovozu 2013. pristupila SEPA Credit Transfer shemi. Posrijedi je sustav koji omogućava brži i jasniji način zadavanja i zaprimanja naloga u prekograničnom platnom prometu denominiranom u eurima.

Prilagodba SEPA-i u Hrvatskoj bi trebala biti završena u listopadu sljedeće godine, nakon čega će fizičke i pravne osobe, banke i Fina na sigurniji i brži način moći plaćati u eurima unutar zemalja članica EU-a i Europskog gospodarskog prostora. Za više detalja posjetite web stranicu Erste banke ili www.sepa.hr

Koje su države i teritoriji obuhvaćeni SEPA-om?

Osim što obuhvaća države Europskog gospodarskog prostora, koji čine države članice Europske unije te Norveška, Island i Lihtenštajn, uključuje i Švicarsku, Monaco te San Marino. Također uključuje: Gibraltar, Martinique, Otoke Aland, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Francusku Gijanu, Guadeloupe, Reunion, Sveti Bartolomej i francuski dio Svetog Martina. Sve navedene zemlje pristupile su SEPA shemama i obvezale se izvršavati platne transakcije u skladu sa SEPA-inim pravilima i postupcima.