KREDITOM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA

U suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Erste banka u svoju je ponudu uvrstila kredite namijenjene obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima, uz subvencioniranu kamatu od strane Ministarstva u visini od 5 p.b. Krediti služe financiranju tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava, a izdaju se u sklopu Mjere 2 iz programa Ministarstva „Kreditom do uspjeha 2014.“

mikrofinanciranje_2013Mjera 2 „Kreditom do uspješnog poslovanja“ namijenjena je mikro, malim i srednjim gospodarstvenicima koji ulažu na području neke od županija ili na području Grada Zagreba, bez obzira na njihovo sjedište, odnosno prebivalište te bez ograničenja djelatnosti*. Ovom mjerom, uz smanjenje kamatnih stopa, omogućit će se lakši dostup izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti te postizanje više razine standarda kvalitete proizvoda i usluga, tehnološka unapređenja. Također će se omogućiti nesmetani nastavak poslovne aktivnosti i uspostavljanje dugoročne financijske ravnoteže, povećanje i zadržavanje stabilnosti te uspješnosti poslovanja. Ovime se potiče konkurentnost i doprinosi otvaranju novih radnih mjesta i zadržavanju postojeće zaposlenosti. Krediti iz ovog programa izdavat će se tijekom četiri godine, odnosno do iskorištenja sredstava koja je banka namijenila za ovu svrhu.

Iznos kreditnih sredstava

– Min. 30.000,00 kn- Max.  200.000,00 kn

Namjena kreditnih sredstava

– Financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava- ne može se koristiti za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama.
Rok otplate – do 4 godine (do 48 mjeseci)
Poček        – do 6 mjeseci
Rok iskorištenja – do 6 mjeseci
Kamatna stopa – Do najviše 8%- Ako se kao instrument osiguranja koristi jamstvo HAMAG BICRO, kamatna stopa može biti najviše do 7,5%

*izuzev ograničenja navedenih u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13.