Korištenje NetBankinga na Apple računalima

Poslovni korisnici na Apple računalima mogu koristiti NetBanking kao i na svakom drugom računalu. S obzirom na to da se Erste NetBanking temelji na dvostupanjskoj autentikaciji Display karticom za pravne osobe, sustav je moguće koristiti na svakom računalu, bilo da ga koristi pravna ili fizička osoba – sve dok postoji internetska veza te internetski preglednik.