Klijenti sve više istražuju nove mogućnosti plasiranja vlastitih sredstava

Prije točno četiri godine, započeo je s radom Erste Adriatic Bond (EAB), koji je, u relativno kratko vrijeme, postao najveći obveznički fond u Republici Hrvatskoj. Njegovu kvalitetu prepoznali su brojni domaći i inozemni ulagači, uključujući brojne korporativne i institucionalne klijente koji su mu iskazali svoje povjerenje. EAB je namijenjen svim  domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama s ciljem ostvarenja prinosa koje nosi ulaganje u dugoročne dužničke vrijednosne papire država izdavatelja. Kome je ovakvo ulaganje namijenjeno i koje su prednosti otkriva Miroslav Jurišić, član Uprave Erste Asset Managementa, zadužen za upravljanje Erste Adriatic Bondom.

Erste Adriatic Bond najveći je obveznički fond u Hrvatskoj. Lani je imovina fonda pod upravljanjem premašila milijardu kuna, a upravo ste obilježili i četvrtu godišnjicu, po svim pokazateljima, izrazito uspješnog poslovanja. Na što ste posebno ponosni kad se osvrnete na ove četiri godine?

Ponosni smo što su klijenti u četiri godine prepoznali Erste Adriatic Bond  kao proizvod prihvatljivog, relativno niskog rizika s jedne strane te atraktivnijeg prinosa nego na ostalim proizvodima s druge strane, što je u  konačnici i rezultiralo povećanjem imovine. U 2016. klijenti su uplatili dodatnih 906.000.000,00 kuna, tako da je Erste Adriatic Bond već duže vrijeme ujedno i najveći obveznički fond na tržištu, a ostvarenim prinosom opravdali smo i očekivanja svih naših klijenata.

Kolika je imovina kojom upavlja Erste Asset Management?

Trenutačna imovina pod upravljanjem premašuje 1.570.000.000 kuna i na dan 25.8.2017. iznosila je 1.732.653.905,56 kuna.

Tko su Vaši ulagači i kome je namijenjeno ulaganje u Erste Adriatic Bond?

Ulaganje u Erste Adriatic Bond namijenjeno je svim ulagateljima koji svoja sredstva žele plasirati na srednje do dugo razdoblje ulaganja, neovisno jesu li fizičke osobe, poduzeća ili financijske institucije. Također, naš proizvod prepoznat je i izvan granica Republike Hrvatske s obzirom na pojačano zanimanje i ulaganje stranih osoba. Jednostavno rečeno, naši ulagatelji mogu biti svi.

Zašto se fizičkim osobama preporuča ulaganje u Erste Adraitic Bond?

Fizičke osobe sve više istražuju nove mogućnosti za plasiranje vlastitih sredstava s ciljem povećanja vrijednosti uloženog, odnosno za ostvarivanje većeg povrata. U trenutačnom okruženju niskih kamatnih stopa na klasičnu štednju, dio klijenata se odlučuje za ulagačko-investicijski fond Erste Adriatic Bond. Osim ostvarivanja potencijalno većih prihoda, jedna od važnijih prednosti takvog ulaganja je fleksibilnost proizvoda. Naime, ulagatelji mogu sami definirati koliko dugo će investirati, pritom imajući na umu da je riječ o proizvodu s preporučenim ulaganjem od barem jedne godine, dok nakon dvije godine na dobit ostvarenu u fondu fizičke osobe ne plaćaju porez na dobit.

Koje su još prednosti proizvoda Erste Adriatic Bonda?

Samo ulaganje je jednostavno, dostupno 0-24 preko svih prodajnih kanala banke (poslovnica, internetsko i telefonsko bankarstvo), a klijent može u svakom trenutku zatražiti isplatu svojih sredstava u kunama ili eurima. Također, klijentima je na spomenutim kanalima u svakom trenutku dostupna i informacija o stanju njihovih sredstava kao i ostale transparentne informacije o fondu.

Erste banka svojim klijentima omogućila je kreiranje proizvoda Erste Plan+.  Koje su prednosti ovakvog oblika štednje?

Erste Plan+ je proizvod namijenjen svim klijentima Erste banke i zamišljen je kao sinergija klasične štednje s jedne strane i Erste Adriatic Bonda s druge strane. Klijentima nudimo dva povezana proizvoda na način da svoja sredstva u jednakom omjeru ulažu na štednju i fond te na isto razdoblje ulaganja. Nakon isteka ulaganja klijenti na ugovoreni iznos kamate dobivaju dodatni poticaj u iznosu 16,5 % na iznos kamate, dok u fondu i dalje mogu ostati uloženi (primjerice, preko dvije godine radi neplaćanja poreza na dobit) ili svoja sredstva mogu povući. Najveća prednost proizvoda je u tome što klijenti koji zatrebaju svoj novac u ugovorenom razdoblju ne moraju raskidati ugovor na postojeću štednju po dogovorenoj kamati, već sredstva mogu povući iz fonda bez ikakve penalizacije – u tom trenutku isplaćuju dio ili ukupni iznos po cijeni koja je formirana na dan isplate.

Jesu li potrebna velika sredstva za ulaganje i postoji li neki preporučen iznos ulaganja?

Erste Adriatic Bond prema svojoj je vrsti ulaganja obveznički fond u kojem je minimalni najkraće preporučeno razdoblje ulaganja godina dana. Samim time, riječ je o srednje dugom razdoblju ulaganja, u kojem klijenti sami biraju dinamiku i visinu uplata. Naime, već od 100,00 kuna mjesečno klijenti mogu trajnim nalogom kupovati udjele u fondu. Iznos trajnog naloga, također, može se i povećavati, ali klijenti uvijek mogu uplaćivati i jednokratno u iznosu većem od 400,00 kuna. Za klijente koji žele uplaćivati veće iznose i ako pritom imaju svoja sredstva u eurima, to mogu učiniti i izravno u navedenoj valuti jer je fond denominiran u eurima.

Obveznički fondovi ostvaruju prinose. Koliki je prinos fonda od početka poslovanja i koliko iznosi u prosjeku?

Fond posluje od 28.6.2013. godine te je ranijih godina prinos ostvaren rezultatom poslovanja fonda iznosio: 2014. –  7,52%, 2015 – 3,52% i 2016. – 5,25%, što pokazuje da se prosječan prinos kreće oko 4,74% godišnje. No, svakako treba imati na umu da prinosi ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja fondova.

Erste Adriatic Bond ulaže u dugoročne dužničke vrijednosne papire država izdavatelja. Čije državne obveznice preferirate te imate li u portfelju i državne dužničke papire Republike Hrvatske?

Ciljani omjer investiranja imovine Erste Adriatic Bonda na tržištu obveznica, trezorskim i komercijalnim zapisima je najmanje 75% imovine fonda. Prijašnjih godina ulagali smo na tržišta zemalja članica Europske Unije (Italija, Španjolska, Slovačka, Estonija, Slovenija, Mađarska…), no s programom otkupa državnih obveznica Europske centralne banke te su obveznice daleko manje atraktivne u odnosu na obveznice Republike Hrvatske. Stoga smo trenutačno fokusirani ponajprije na državne obveznice Republike Hrvatske, ali i u zemlje u okruženju koje mogu ponuditi veći prinos.

Republika Hrvatska se nedavno zadužila po povoljnijim uvjetima, uz nižu kamatnu stopu. Utječu li povoljniji uvjeti zaduživanja države općenito na prinose obvezničkih fondova?

Svakako da utječu na prinos samog fonda. Može se reći da postoji i direktna korelacija povoljnih makroekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj s vrijednošću državnih obveznica. Očekujemo nastavak trenda rasta hrvatskog gospodarstva, a uz to i povoljna kretanja cijena državnih obveznica. Umijeće je svakog fond managera da u ograničenim tržišnim uvjetima postigne najbolje za klijenta te smatramo da će se potraga za prinosima nastaviti u budućnosti i da će biti zahtjevnija sa smanjenjem kamatnih stopa na državni dug.

Erste Adriatic Bond fond pod upravljanjem je društva Erste Asset Managementa, koje  upravlja s još dva obveznička fonda. Koji su to fondovi i koje su razlike između ta tri fonda?

Erste Asset Management upravlja, između ostalih i s još dva obveznička fonda. Riječ je o fondovima Erste Local Short Term Bondu (kunski) i Erste Adriatic Short Term Bondu (eurski). Prema vrsti fondova to su novi, konzervativni i kratkoročni obveznički fondovi čiji je osnovni cilj ostvarivanje porasta vrijednosti udjela ulaganjem imovine pretežno u portfelj kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca. Namijenjeni su svim fizičkim i pravnim osobama s investicijskim horizontom 3 – 9 mjeseci, koje su spremne prihvatiti nisku do umjerenu razinu rizika. Za razliku od Erste Adriatic Bonda, kraće je razdoblje ulaganja, niži stupanj rizika, a sukladno tome i niži očekivani prinos. Očekujemo veće zanimanje klijenata za ovakvu vrstu proizvoda u narednom razdoblju te vjerujemo u njihovu uspješnu budućnost. Naši klijenti ove prednosti mogu realizirati kroz sve fondove pod upravljanjem Erste Asset Managementa.