KBC Zagreb odgovara standardima visoko razvijenih zemalja

Što je kimerizam te koliko je ta pretraga važna za pacijente kojima su transplantirane krvotvorne matične stanice u svrhu liječenja hematoloških bolesti, ali i drugih malignih oboljenja, otkriva prof. dr. sc. Ante Ćorušić, v.d. sanacijskog upravitelja KBC-a.

Ravnatelj---fotografija_obradjeno

Što je kimerizam i koliko je ta pretraga važna za pacijente?

Kimerizam je stanje u kojem su u jednom organizmu prisutne i stanice drugog organizma. Konkretno, kimerizam je stanje bolesnika nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica, pri kojem se u organizmu bolesnika, uz vlastite stanice, nalaze i stanice njegovog darivatelja. Pretraga praćenja kimerizma je od izuzetne važnosti za procjenu uspješnosti transplantacije odnosno rano otkrivanje mogućeg odbacivanja presatka ili povrata bolesti.

Kod kojih oblika liječenja se pretraga provodi?

Pretraga se provodi nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica od srodnog ili nesrodnog darivatelja u svrhu liječenja ponajprije hematoloških bolesti, ali i brojnih drugih malignih oboljenja.

Kolika je bila dosadašnja uspješnost izlječenja pacijenata te očekujete li, s obzirom na novu metodu, da će se ta brojka dodatno povećati?

Uspješnost izlječenja ovisi o nizu čimbenika, od bolesti zbog koje se i pristupa liječenju transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, vrsti transplantacije te, konačno, o samom kliničkom stanju bolesnika. No, pretragom praćenja kimerizma svakako se podiže razina uspješnosti liječenja budući da ova metoda omogućava rano otkrivanje povrata bolesti, kao i procjenu funkcioniranja samog presatka. Na taj se način omogućuje pradobna intervencija i promjena u terapiji nakon transplantacije. Nova metoda će većom osjetljivošću i preciznošću omogućiti još ranije otkrivanje prisustva malignih stanica bolesnika.

Provodi li se pretraga često u Hrvatskoj i koliko su te brojke u skladu s prosjekom nekih drugih zemalja?

Pretraga je dio rutinskog i redovnog praćenja svih bolesnika koji su u programu transplantacije krvotvornih matičnih stanica te u skladu s protokolima drugih transplantacijskih centara u Europi. U protekloj godini u KBC-u Zagreb provedeno je 730 pretraga praćenja kimerizma. Budući da protokol praćenja bolesnika koji se koristi u KBC-u Zagreb odgovara standardima visoko razvijenih zemalja s uspješnim transplantacijskom programom, tako su i brojke vezane za pretragu praćenja kimerizma usporedive s podacima za zemlje EU, odnosno SAD.

Pretraga se u Hrvatskoj provodi jedino na KBC-u Zagreb. Zašto je tome tako?

Odjel za tipizaciju tkiva je prvi laboratorij u Republici Hrvatskoj koji je ovu pretragu uveo u rutinski rad. S obzirom da je KBC Zagreb vodeća ustanova u programu transplantacije krvotvornih matičnih stanica u Hrvatskoj, tako je i potreba za uvođenjem ove metode, radi pravilnog praćenja bolesnika nakon transplantacije, bila prisutna od samih početaka. U skladu s tim, pretragu već 15 godina u Odjelu za tipizaciju tkiva provode visoko specijalizirani stručnjaci s potrebnim znanjem i iskustvom za pravilno izvođenje i interpretiranje njezinih rezultata. Dokaz tomu je i dobivanje akreditacije Europske federacije za imunogenetiku (European Federation for Immunogenetics) za izvođenje pretrage praćenja kimerizma, čime je Odjel za tipizaciju tkiva postao jedan od rijetkih akreditiranih laboratorija u Europi, a jedini u regiji.

Koriste li usluge KBC-a Zagreb i pacijenti iz drugih zemalja, gdje ovu pretragu nije moguće napraviti?

Republika Hrvatska je potpisnik niza različitih međudržavnih ugovora kojima se bolesnicima iz susjednih zemalja i zemalja u regiji omogućava pristup uslugama naših zdravstvenih ustanova. U skladu s tim, u KBC-u Zagreb provodi se transplantacija krvotvornih matičnih stanica i za bolesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije.Ti se bolesnici također upućuju na pretragu praćenja kimerizma u KBC-u Zagreb s obzirom da je u tim zemljama nije moguće napraviti.

A za kraj, recite nam što smatrate da bi bilo zanimljivo, a nije obuhvaćeno prethodnim pitanjima.

Želio bih još jednom zahvaliti Erste banci što je prepoznala vrijednost i specifičnost rada u KBC-u Zagreb te ovom vrijednom donacijom unaprijedila naš rad na dobrobit svih bolesnika liječenih alogenom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica.