Investicijski fondovi

Investicijski fondovi – prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih plasiraju u kratkoročne i dugoročne instrumente tržišta novca.

Novčani fondovi – investiraju u  instrumente tržišta novca, kratkoročne vrijednosne papire najboljih izdavatelja te depozite banaka. Vrijednost imovine raste polako, ali stalno s iznimno malim oscilacijama vrijednosti udjela.

Obveznički fondovi – ulažu u obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela, odnosno rizičnosti.

Volatilnost – pokazuje veličinu promjena cijene financijskog instrumenta u nekom proteklom razdoblju. Što je veća, veća je i rizičnost instrumenta plaćanja.