Investicijski fondovi

Investicijski fondovi dijele se u četiri velike kategorije – novčani, obveznički, mješoviti i dionički fondovi. Razlike u strukturi ulaganja oslikavaju se i na rizičnost fondova. Novčani fondovi su najmanje rizični, potom slijede obveznički pa mješoviti, a dionički fondovi se smatraju najrizičnijima.