Intervju: PRIČA O USPJEHU

PREDSTAVLJAMO: MATE RAVLIĆ

Učinkovito korištenje energetskih resursa, štednja energije, energetska učinkovitost… Termini su to na koje redovito nailazimo, bilo u medijima, bilo da su tema brojnih javnih rasprava. U Strizivojni pored Vinkovaca još je 2011. u pogon pušteno prvo kogeneracijsko postrojenje u Hrvatskoj, namijenjeno istodobnoj proizvodnji električne i toplinske energije na bazi izgaranja drvne biomase. Postrojenje je u vlasništvu Mate Ravlića, a predstavlja zaokružen proces poslovanja Strizivojne Hrast, tvrtke koja povezuje proizvodnju energije s proizvodnjom parketa i briketa. Postrojenje je pokrenuto i zahvaljujući financiranju Erste banke.

1. Kako ste došli na ideju za pokretanjem kogeneracijskog postrojenja?

Tvrtka se bavi proizvodnjom parketa, dok iz drvenih ostataka proizvodi briket. Sve izvozimo na inozemna tržišta, uglavnom u EU. Do pokretanja postrojenja bili smo suočeni s problemom nedostatka energije. Naime, zbog nedovoljne količine električne energije te nemogućnosti da nam HEP osigura dovoljnu količinu snage, tvrtka se za proizvodnju potrebne električne energije služila i s dva dizel agregata, a znamo da je ovakav način proizvodnje jako skup i nerentabilan. Ograničena snaga energije nam je ograničavala i širenje proizvodnje, stoga smo problem odlučili riješiti na ovaj način.

2. Ovo je bio prvi takav projekt u Hrvatskoj, na koje probleme ste nailazili prilikom realizacije?

Glavni su problemi bili dobivanje dozvola i potrebnih rješenja od strane nadležnih institucija. Pored toga, u projekt smo ušli početkom ekonomske krize zbog čega smo imali i probleme oko zatvaranja financijske konstrukcije. Ona je zatvorena zahvaljujući financiranju od strane Erste banke, HBOR-a, HEP-ESCO-a, potpori Svjetske banke, kao i vlastitim sredstvima.

3. Osim što proizvedenu energiju rabite za svoju proizvodnju, kome prodajete viškove električne i toplinske energije?

Kompletnu proizvedenu električnu energiju prodajemo HROTE-i po cijeni električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, dok je od HEP-a kupujemo po nižim od naših prodajnih cijena. Toplinsku energiju rabimo za vlastite potrebe.

4. U što ste uložili ostvarene uštede?

Dobit ulažemo u obnavljanje i modernizaciju opreme. Proširili smo i poslovanje, te smo povećali broj radnika za 20 posto. 

5. Na čemu trenutačno radite te koji su vaši planovi za buduće projekte?

Trenutačno smo u projektu izgradnje sušare za piljevinu koja će nam omogućiti povećanje proizvodnje briketa, kao i povećanje utroška toplinske energije  iz kogeneracije. Planiramo i podići stupanj finalizacije u proizvodnji te širenje proizvodnog asortimana namještaja.

6. Postoji li u Hrvatskoj svijest o važnosti energetske učinkovitosti te ima li još potencijala za razvoj ovakvih projekata? Kako vidite ovo tržište u sljedećih pet godina?

Svijest o energetskoj učinkovitosti postoji, ali u manjoj mjeri. Postoje i značajni kapaciteti, stoga će i značajno narasti proizvodnja, a samim time i ponuda na tržištu električne energije.

8. Jeste li osjetili kakvu promjenu u poslovanju ulaskom Hrvatske u EU?

I prije ulaska bili smo izvozno orijentirani tako da nismo osjetili bitne pomake.

Kogeneracija –  postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu. Koristi se otpadnom toplinom koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se najčešće upotrebljava za grijanje građevina ili čak cijelih naselja, a rjeđe u drugim proizvodnim procesima.

Postrojenje - za intervju