Gotovinski krediti Erste banke od sada su još povoljniji

Naime, banka je smanjila kamatne stope na novougovorene gotovinske kredite, neovisno o tipu. Krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima te uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Dok nova fiksna kamatna stopa kredita u kunama može biti 6,99%, promjenjiva kamatna stopa, koja je vezana za 6M NRS2, može iznositi 6,91%. Odlučite li se pak za kredit s valutnom klauzulom u eurima, fiksna kamatna stopa može iznositi 6,70%, a promjenjiva (vezana za 12M EURIBOR) 6,113%. Više o gotovinskim kreditima potražite na www.erstebank.hr.