FISKALNA BLAGAJNA

Fiskalna blagajna – blagajna za izdavanje računa za robu i usluge podešena za rad u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Fiskalna blagajna internetskom je vezom direktno spojena s Poreznom upravom kojoj na taj način svaki izdani račun postaje automatski vidljiv.

Elektroničko bankarstvo – upotreba bankarskih usluga i izvođenje bankarskih transakcija koje obavlja vlasnik računa i klijent banke, posredstvom osobnih računala, mobitela ili terminala s lokacija s kojih je moguć pristup telekomunikacijskoj mreži za prijenos podataka.

Digitalni novčanik – podrazumijeva obavljanje elektroničkih transakcija korištenjem elektroničkih uređaja. To može uključivati internetsku kupnju roba i usluga putem računala ili pametnog telefona na samom prodajnom mjestu. Sastoji se od tri osnovna dijela – elektroničkog sistema, mobilne aplikacije i samog mobilnog uređaja, a osim plaćanja može omogućavati i druge funkcionalnosti poput pohranjivanja nagradnih kartica, pregleda stanja računa i sl.