Fiksne kamatne stope za stambene i adaptacijske kredite

Od sada klijenti Erste banke za stambene i adaptacijske kredite vezane valutnom klauzulom uz euro mogu odabrati fiksnu kamatnu stopu. Ponuda se odnosi na nove kredite s rokom povrata do 20 godina te na postojeće kredite s preostalim rokom otplate do 20 godina, zbog čega postojeći korisnici ovih kredita mogu promijeniti vrstu kamatne stope iz promjenjive, vezane uz EURIBOR, u fiksnu kamatnu stopu.

stambeni_ErsteSvijetKlijenti koji žele promijeniti kamatnu stopu u fiksnu mogu to učiniti podnošenjem zahtjeva u poslovnicama banke, a pritom ne moraju priložiti nikakvu dodatnu dokumentaciju. Banka ne naplaćuje naknadu za promjenu uvjeta po kreditu, ali, budući da se sklapa aneks ugovora o kreditu, klijenti moraju podmiriti javnobilježničke troškove ovjere, odnosno solemnizacije.

Fiksna kamatna stopa kretat će se u rasponu od 5,95% do 6,55% za stambene kredite, odnosno od 6,85% do 7,45% za adaptacijske kredite. Budući da fiksna kamatna stopa obuhvaća cjelokupni rizik njezine promjene u razdoblju otplate kredita, ona je samim time viša u odnosu na trenutačnu prosječnu promjenjivu kamatnu stopu. Klijentima koji se odluče realizirati navedenu opciju fiksna kamatna stopa u prosjeku će biti veća za 0,45 postotnih bodova u odnosu na postojeću koju imaju u korištenju, a točan izračun može se razlikovati u individualnim slučajevima i ovisit će o specifičnim elementima svakog pojedinog kredita.

Potrebno je znati…

Odabirom fiksne kamatne stope klijenti će imati mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta EURIBOR-a u budućnosti, odnosno osigurati se od mogućeg utjecaja takvih kretanja na visinu kamatne stope. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, i dalje će snositi dio rizika njezinog mogućeg rasta u budućem razdoblju, ali će istovremeno ona u ovom trenutku biti niža u odnosu na fiksnu.

Banka ne utječe na visinu EURIBOR-a niti može predvidjeti njegova buduća kretanja. U ovom trenutku on se nalazi na niskim razinama, a s obzirom na brojne faktore koji utječu na njegovo kretanje, u budućnosti je moguć i daljnji pad, kao i rast vrijednosti EURIBOR-a. Sukladno tome, mijenjat će se i promjenjive kamatne stope vezane uz EURIBOR. Iz tog je razloga važno napomenuti da je eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu individualna odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.