Erste plus štednja

Erste Plan+ jedinstveni je štedno-investicijski proizvod koji spaja prednosti oročene štednje s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjene štednje te ulaganje u obveznički fond Erste Adriatic Bond. Fond je nedavno proslavio svoj četvrti rođendan i najveći je obveznički fond u Republici Hrvatskoj kojim upravlja Erste Asset Management.

Osnovni cilj Erste Adriatic Bonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem svojih sredstava na preporučeno razdoblje od barem dvije godine. Ulaganje u ovaj fond preporučeno je osobama koje se prema svojim osobinama smatraju konzervativnijim ulagačima te su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Kod Erste Plana+ najniži je iznos oročenja 1000 kuna, odnosno, protuvrijednost u eurima, a najkraći rok oročenja je 12 mjeseci i 1 dan, dok je najdulji rok oročenja 24 mjeseca i 1 dan. Kamatne stope su fiksne i isplaćuju se jednokratno zajedno s glavnicom po isteku oročenja. Kamatne stope za kunski oročene depozite nakon isteka najkraćeg roka oročenja iznose 1,20%, dok se kamatna stopa nakon isteka najduljeg roka oročenja penje na 1,40%. Kamatne stope za oročene depozite u eurima na najkraći rok iznose 0,40%, dok je nakon isteka najduljeg roka nešto viša – 0,50%.

Važno je istaknuti i da pored kamate na štednju Banka obračunava i premiju tako da se premija obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate uz uvjet da su sredstva oročena do isteka oročenja.