Erste krediti za obrazovanje – nikad nije kasno razmišljati o obrazovanju

S dolaskom upisa na fakultete i visoke škole, privatne ili državne te približavanjem rujna i listopada kad će sve to iziskivati dodatne troškove, pravo je vrijeme za razmišljanje o njihovu financiranju. Erste banka nudi kredite za obrazovanje koji mogu poslužiti baš u te svrhe – za financiranje troškova školarine i školovanja, stručnih edukacija i tečajeva, privatnih škola i vrtića.

Osim navedenog, Erste kreditima za obrazovanje mogu se financirati i školarine za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu te troškovi koji iz toga mogu proizaći – troškovi smještaja, prehrane, studijskih putovanja, udžbenika i opreme. Treba spomenuti i da se pri financiranju troškova školarine i školovanja do 50% iznosa kredita može koristiti nenamjenski.

Iznos ovakvih kredita može iznositi maksimalno 225.000 kuna ili 30.000 eura, a rok povrata se kreće od najmanje 9 mjeseci do najviše 10 godina. Naknada za obradu kredita je 1%, a može iznositi maksimalno 600 kuna te se može podmiriti iz odobrenog kredita. Kamatna stopa je promjenjiva, a ovisi o tome radi li se o kunskom kreditu ili kreditu s valutnom klauzulom u eurima. Za kredite u kunama kamatna stopa iznosi od 5,06% do 5,26% i vezana je uz NRS2, dok je za kredite s valutnom klauzulom u eurima kamata od 4,88% do 5,08% te se veže uz 12M Euribor.

Naravno, treba voditi računa i o instrumentima osiguranja. Za kredite u kunama potrebni su samo obvezni instrumenti osiguranja kao što su izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika. Za kredite s valutnom klauzulom u eurima obvezni instrumenti osiguranja za kredite do 10.000 eura su izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika. Za kredite od 10.000 eura do 30 000 eura osim obveznih instrumenata osiguranja potrebno je osigurati 10% oročenog novčanog depozita u korist banke ili drugi garantni polog prema klijentovu odabiru. Garantni polog može biti polica osiguranja s otkupnom vrijednosti, stambena štednja strambene štedionice Wüstenrot, udjeli u investicijskim fondovima Erste Asset Managementa ili kombinacija navedenog. Umjesto opcije 10% oročenog novčanog depozita založenog u korist banke ili nekog drugog garantnog pologa, moguće je odlučiti se i za opciju solidarnog jamca.

Donesite odluku o načinu finaciranja svog obrazovanja, ugovorite uvjete i neka bezbrižno ljeto započne!