Duljina ulaganja u fondove

Ovisi o financijskim planovima i toleranciji na rizik ulagača. Kod manje rizičnih fondova vrijeme ulaganja može biti kraće, dok se kod rizičnijih fondova preporučuje dulje vrijeme ulaganja. Dulje vrijeme ulaganja smanjuje negativan utjecaj koji dnevne promjene cijena na tržištima kapitala mogu imati na, primjerice, cijenu udjela dioničkih fondova. Dobit od ulaganja duljeg od dvije godine ne oporezuje se.