Diners Club International Restaurant Award Winner

Erste Card Club prvi je put dodijelio nagradu najboljim hrvatskim restoranima „Diners Club International Restaurant Award Winner“ (intervju s Draženom Bobanom). Nagrađivanje restorana povezano je s osmišljavanjem prve kreditne kartice na svijetu kao sredstva plaćanja, u početku restoranskih, a potom i svih drugih usluga. Naime, američki poslovni čovjek Frank McNamara nakon jedne večere u restoranu 1949. nije mogao platiti račun, zbog čega se našao u neugodnoj situaciji. Ovaj događaj ga je potaknuo da osmisli kreditnu karticu te je iduće godine s partnerima osnovao Diners Club International®, s ciljem osnivanja kluba istomišljenika, uživatelja u gastronomskim užicima.