Arhiva za December 2017

Teo Petričević: “Želimo ubrzati razvoj snažnog i održivog sektora društvenih poduzetnika u Hrvatskoj”

Nedavno je čakovečka ACT Grupa predstavila Akcelerator za društvene poduzetnike, koji društvenim poduzetnicima sa stabilnim poslovanjem osigurava poslovnu podršku za razvoj i realizaciju novih projekata te ih priprema za daljnji rast i buduća ulaganja.  Posrijedi je prvi strukturirani program ove vrste u Hrvatskoj, koji poduzetnicima osigurava besplatnu edukaciju, mentorsku podršku, povezivanje i umrežavanje te, na kraju, financiranje projekata. Dugoročno se programom želi ubrzati razvoj snažnog i održivog sektora društvenih poduzetnika u Hrvatskoj te pokazati da su društvena poduzeća konkurentan sektor i povećati njihov utjecaj u Hrvatskoj i regiji. Akcelerator je pokrenut u suradnji s jednim od vodećih svjetskih mikrofinancijskih fondova, Europskim fondom za jugoistočnu Europu (EFSE), odnosno njihovim Odjelom za tehničku podršku (EFSE DF), koji potiče razvojni utjecaj njegovih investicija, Erste Bankom, koja već nekoliko godina provodi jedinstveni program društvenog bankarstva i Erste zakladom. O Akceleratoru razgovaramo s Teom Petričevićem, direktorom ACT Grupe.

Koja područja djelovanja prati ACT grupa i postoji li više ovakvih udruga u Hrvatskoj?

ACT Grupa zajednica je društvenih poduzetnika koja osnažuje ekosustave društvene ekonomije u Hrvatskoj i regiji Zapadnog Balkana. Posljednjih desetak godina usredotočeni smo na razvoj i implementaciju lokalnih razvojnih projekata. Primjerice, projekata usmjerenih na razvoj lokalnih zajednica, društvenog poduzetništva, društvenog kapitala, volonterstva. Danas u suradnji s brojnim domaćim i međunarodnim partnerima razvijamo i testiramo nove programe podrške poduzetnicima.

Kako je sve započelo?

Krenuli smo 2010. s inkubacijskim programom za društvene poduzetnike, koji je prošlo više stotina društvenih poduzetnika početnika. Prošle godine u partnerstvu s Philip Morris Zagreb pokrenuli smo program potpore poduzetničkim projektima “Pokreni nešto svoje”, ponajprije namijenjen poduzetnicima početnicima i mikro-poduzećima. Razvoj smo nastavili programom Akcelerator za društvene poduzetnike, koji popunjava prazninu između inkubacijske i investicijske faze društvenih poduzetnika. Iduće godine radit ćemo na razvoju prvog fizičkog inkubatora za društvene poduzetnike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, razvoju novih edukacijskih programa i financijskih instrumenata za društvene poduzetnike.

Koliko je razvijen ekosustav podrške društvenoj ekonomiji?

Ekosustav podrške društvenoj ekonomiji i društvenom poduzetništvu je slab, no nismo sami – u Hrvatskoj djeluje nekoliko organizacija koje provode razne programe podrške društvenim poduzetnicima: CEDRA Split, Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije – CEDRA.HR, Laboratorij za društvene inovacije, Pokreni ideju – udruga za promicanje socijalnih inovacija, Udruga za kreativni razvoj Slap, Zadruga za etično financiranje – ZEF. Sa svima njima njegujemo određeni oblik suradnje – bilo provedbom zajedničkih projekata, projektima povezivanja i umrežavanja, npr. Platformom za dobru ekonomiju ili zagovaračkim projektima.

Koliko vam ovakav način zajedničkog djelovanja pomaže u poslovanju?

ACT Grupa kontinuirano radi na četiri razine: s državnim institucijama radimo na razvoju poticajnog okruženja za razvoj društvene ekonomije, prije svega na razvoju politika, strateškog i zakonskog okvira, s poslovnim, odnosno korporativnim sektorom radimo na maksimizaciji utjecaja njihovih resursa s ciljem održivog razvoja društva programima potpore poduzetnicima, odnosno korporativnim volontiranjem, s organizacijama civilnog društva radimo na razvoju suradničkih programa podrške akterima društvene ekonomije dok društvenim poduzetnicima (članicama ACT Grupe, portfelju programa podrške i ostalim društvenim poduzetnicima) kontinuirano pružamo poslovnu i financijsku potporu. Bez sinergijskog rada na sve četiri razine i konsolidiranog djelovanja navedenih ključnih dionika, teško ćemo vidjeti konkretne sustavne promjene u budućnosti. A bez sustavnih promjena nećemo uspjeti postići stanje ravnoteže kako bismo osigurali održivi razvoj društva.

Što je društveno poduzetništvo?

Društveno poduzetništvo praksa je poduzetnika koji svojim poslovnim pothvatima proizvode održive pozitivne društvene promjene, odgovarajući direktno na ekonomske, društvene ili okolišne probleme u zajednicama u kojima djeluju. To su poduzeća koja su u vlasništvu radnika i članova lokalne zajednice, poduzeća koja imaju autonomiju, otvorene su organizacije, upravljane su zajednički na demokratskim načelima te veći dio ili svu dobit reinvestiraju za dobrobit zajednice. Društvena poduzeća pokretač su inkluzivnog rasta. Imaju važnu ulogu u rješavanju aktualnih ekonomskih/gospodarskih, društvenih i okolišnih izazova. U Hrvatskoj je sektor u ranoj fazi razvoja, no postoji veliki potencijal razvoja i rasta, a svi relevantni dionici trebali bi koordinirano raditi kako bi stvorili poticajni institucionalni okvir.

Koliko je društveno poduzetništvo, u odnosu na Europsku uniju, razvijeno u Hrvatskoj?

U Europskoj uniji više od 10 % svih gospodarskih organizacija posluje kao društveno-poduzetnička organizacija i zapošljavaju oko 7 % radne snage. Danas u Hrvatskoj djeluje svega stotinjak društvenih poduzetnika. Od tog broja, 40-ak društvenih poduzetnika posluje kontinuirano i stabilno te kontinuirano ulaže u razvoj svojih organizacija, poslovanja, ali i sektora u cjelini. No općenito u Hrvatskoj možemo više govoriti o potencijalima nego o praksama.

S kojim se izazovima susreću društveni poduzetnici?

Brojnima. U Hrvatskoj ne postoji ni institucionalna ni javna podrška društvenom poduzetništvu, nisu razvijeni financijski instrumenti podrške ni tržište društvenih investicija. Nema strukturno savjetodavne i poslovne podrške, inkubacijskih i akceleracijskih programa. Također, nedostaje fizička infrastruktura za inkubaciju i poslovanje društvenih poduzetnika.

Postoje li kakvi obrazovni programi?

Postoje, ali su malobrojni. Na prste jedne ruke možemo nabrojiti istraživačke organizacije koje se bave tim područjem, ne vode se službene statistike o radu društvenih poduzetnika. Općenito je niska razina suradnje s poslovnim sektorom, povremene su i kratkoročne inicijative za umrežavanjem, razmjenom znanja i iskustva. Prije dvije godine Vlada RH usvojila je „Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine“, koja donosi mjere i aktivnosti za rješavanje skoro svih navedenih izazova, no usprkos alociranih 270 milijuna kuna, državne institucije, koje su nositelji svih mjera, nisu provele nijednu aktivnost. Razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj ponajprije su doprinijele malobrojne potporne organizacije i društveni poduzetnici pioniri – ACT Printlab, Zlatna greda, Rodin let, itd.

Čime se društveni poduzetnici najčešće bave?

Društveni poduzetnici posluju u različitim pravnim oblicima i različitim gospodarskim područjima. U Europi je mapirano više od 30 različitih pravnih oblika u okviru kojih društveni poduzetnici djeluju: zadruge, kreditne unije, razvojne zaklade, humanitarne organizacije, stambena udruženja/zadruge, uzajamne organizacije, poduzeća usmjerena interesima zajednice, udruge, dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću i drugi. U Hrvatskoj društveni poduzetnici najčešće posluju kao udruge, zadruge i trgovačka društva, ponajprijena području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, turizma, kulture, ekološke proizvodnje hrane, obnovljivih izvora energije, sporta, proizvodnje tekstila, ugostiteljstva, građevinarstva, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Možete li navesti neke?

Kao tržišno najrazvijenije društvene poduzetnike u Hrvatskoj prepoznajemo zadružnu pivaru Brlog, zadrugu Okus doma, čokolateriju Hedonu, restoran i catering PUNKT, knjigovodstvene servise za neprofitne organizacije ACT Konto i GRIF, Socijalnu zadrugu Humana Nova (Čakovec, Zagreb, Istra), Zelenu energetsku zadrugu, poduzeće za društveno-tehnološke inovacije E-glas, Centar za pomoć u kući Međimurske županije, marketinšku agenciju Brodoto, inženjersku zadrugu Praksa, zadrugu za otvoreni kod i dizajn Slobodna domena i nedavno otvoreni Silent Caffe u Zagrebu.

I za kraj…

Pozvao bih na suradnju sve progresivne, društveno odgovorne poduzetnike i pojedince/ke koji s nama žele razvijati modele poslovne i financijske podrške za poduzetnike s pozitivnim društvenim utjecajem.

Nekad je dovoljno znati da se može

U prosinac uložimo sav trud, dobro raspoloženje i promišljene darove tako da nam u siječnju svega toga zna nedostajati. A baš tada, u najhladnijem i najduljem mjesecu u godini, u kojem nam najviše treba da se nečime razveselimo, kreću skijanja, sezonska sniženja i povoljnije aviokarte.

Objektivno gledano, možda ne trebamo još jedan par cipela, nikad nismo naučili skijati, a od pomisli na to da se vinemo među oblake oblije nas hladan znoj. Ali nekad je dovoljno znati da to možemo ostvariti. Ako baš želimo. Ako se spontano odlučimo. Ako shvatimo da se treba nagraditi za provedbu novogodišnjih odluka, makar smo samo jedanput bili u teretani.

Zato klijentima s Erste tekućim računom na raspolaganju u svakom trenutku stoji usluga Maestro® Plus, koju mogu ugovoriti u najbližoj poslovnici. Ova jedinstvena usluga omogućuje podizanje gotovine na Erste bankomatima uz jednokratnu naknadu i povrat na rate, s jednomjesečnom odgodom plaćanja prve rate, kao i kupnju na 2-12 rata i/ili uz odgodu plaćanja na ugovorenim prodajnim mjestima bez naknade i kamate. Stanje i otplatu podignutog iznosa možete pratiti na NetBankingu.

Koju god si želju ili plan odlučite ispuniti – ili ne – ovoga siječnja, dovoljno nam je da znate kako se može. Više informacija o usluzi, kao i kalkulator jednokratne naknade koja se skida s računa prilikom podizanja iznosa / plaćanja proizvoda na prodajnom mjestu, pronađite na www.erstebank.hr.

Pregled kartica Diners Cluba dostupan i na Erste NetBankingu

Korisnicima Erste NetBankinga odsad je omogućen i pregled potrošnje te plaćanje računa kartica Diners Cluba. Putem NetBankinga sad mogu pregledati svoje troškove učinjene unazad nekoliko mjeseci te platiti mjesečne račune bez naknade. Također, na svoju e-mail adresu mogu poslati odabrani mjesečni račun. Uz to, imaju uvid u potrošnju po svim ostalim karticama koje su vezane uz njihovu osnovnu karticu, poput dodatnih i pridruženih kartica Diners Club Plus ili E-Card.

Ova funkcionalnost Erste NetBankinga dosad je bila dostupna korisnicima kreditnih kartica Visa i Mastercard®.

Podsjetimo…

Erste NetBanking usluga je digitalnog bankarstva Erste banke koja omogućuje plaćanje raznih računa uz niže naknade nego u poslovnici, prijenos sredstava s jednog računa na drugi, provjeru stanja po svim računima te ugovaranje štednje i drugih usluga – i to samo uz računalo i pristup internetu.

Pogled u investicije u 2018.

Erste Asset Management već četvrtu godinu zaredom organizira stručni skup „Investment Outlook“, koji okuplja vodeće stručnjake financijske industrije. Osim zanimljivog i stručnog pregleda očekivanja na tržištu kapitala u 2018. (u svijetu, Europi te Hrvatskoj i SEE regiji), sudionici imaju priliku saznati i koje bi investicijske klase, u različitim scenarijima, mogle biti zanimljive za ulaganje po viđenju vrhunskih stručnjaka Erste grupe.

I ove godine veliki odaziv pokazao je interes sudionika, koji iz godine u godinu raste. Tradicionalno se skup održava u Zagrebu i Ljubljani, a ukupno je sudjelovalo više od 80 gostiju.   Uz osvrt na proteklu godinu, glavni makroekonomisti iz Beča i Zagreba predviđaju daljnji globalni ekonomski rast uz nastavak labave monetarne politike centralnih banaka (ECB i BoJ), s naglaskom na preduvjete vezane uz Hrvatsku kao što su odgovorna fiskalna politika i izgledi poboljšanja kreditnog rejtinga.

U razdoblju koje slijedi zbog raznih ekonomskih i geopolitičkih zbivanja te prilagodljivih monetarnih politika centralnih banaka očekujemo izazovnu godinu te nastavak potrage za prinosima u ograničenim tržišnim uvjetima i s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa na državni dug. U tri potencijalna scenarija naši vodeći investicijski stručnjaci prezentirali su očekivanja na tržištu te su, sukladno tome, prezentirali  proizvode prikladne za navedene scenarije:

Scenarij „Normalizacije“

Scenarij „Normalizacije“ najvjerojatniji je i obuhvaća nastavak ekonomskog rasta globalno i sveobuhvatno u glavnim svjetskim gospodarstvima. Prema ovom scenariju, Američka središnja banka (FED) podignula bi nekoliko puta kamatnu stopu tj. normalizirala je oko razine od 2% ili nešto više u narednom razdoblju. Svjetska gospodarstva ostvaruju snažan i održiv rast, gospodarstvo SAD-a raste stopama iznad 3%, a gospodarstvo EU-a oko 2,8%. Inflacija u Eurozoni ispod je ciljane razine od 2% ili se približava tim razinama, stopa nezaposlenosti sve je niža, no još nema značajnijeg pritiska na rast plaća. Ovakav scenarij odražava se pozitivno na cijene dionica, pogotovo u razvijenim gospodarstvima zapadne Europe, neutralno na američke burze i pozitivno na tržišta u razvitku: Brazil izlazi iz recesije, Kina i Indija ostvaruju kontinuirani rast gospodarstva, a Rusija ostvaruje gospodarski rast na krilima oporavka cijene nafte zbog rasta globalne potražnje. Ovakav scenarij pozitivno bi se odrazio i na cijene korporativnih obveznica te obveznica s visokim prinosom u SAD-u ( High-yield).  Zbog oporavka inflacije u eurozoni ECB smanjuje ili ukida program otkupa obveznica, što utječe na rast prinosa na obveznice.

Prema najvjerojatnijem scenariju, iz palete Erste Asset Management fondova YOU INVEST fondovi najbolje bi odgovorili visokim zahtjevima i potragom za prinosima jer ulažu u dionička tržišta, korporativne obveznice te obveznice tržišta u nastajanju na globalnoj razini. YOU INVEST fondovi ulažu sredstva na globalnim tržištima; u druge fondove najmanje 60% svoje imovine, kao i u pojedinačne obveznice, dionice, depozite i ostale financijske instrumente. Kroz tri strategije ulaganja: Solid, Balanced i Active, ovisno o prihvatljivom stupnju rizika ulaganja u dionice, klijenti sami odabiru najveću izloženost dioničkom tržištu.

Scenarij „Stagflacije“

Scenarij „Stagflacije“ obuhvaća rast ciljane inflacije iznad razine od 2% u glavnim svjetskim gospodarstvima uz nedovoljan rast gospodarstva, tj. gospodarski rast koji je na niskim razinama i neodrživ bez stimulansa središnjih banaka. Prema ovom scenariju, centralne banke ne bi trebale povećavati referente kamatne stope kako bi zauzdale rast inflacije, a istodobno povećanje kamatnih stopa značilo bi poskupljenje kredita gospodarstvu i najavu recesije. Povećana razina inflacije negativno bi se odrazila na ulaganje u dugoročne obveznice te u ovom scenariju preferiramo ulaganje u kratkoročne obveznice s niskim rizikom duracije i visokim kuponom. Zbog povećane inflacije i povećanja kamatnih stopa povećava se i prinos na obveznice. Vjerojatnost ostvarenja ovog scenarija je manja.

Fondovi Erste Short Term Bond i You Invest Solid naš su prijedlog u slučaju ostvarenja ovakvog scenarija. Erste Local Short Term Bond i Erste Adriatic Short Term Bond obveznički su fondovi uz osnovnu razliku u valuti – Erste Local Short Term Bond je u kunama, a Erste Adriatic Short Term Bond u eurima. Ovi proizvodi namijenjeni su klijentima koji preferiraju niskorizična ulaganja s kraćim horizontom ulaganja, koji žele stalnu dostupnost sredstava, neovisno o tome radi li se o kunskom ili eurskom karakteru ulaganja. Ovi obveznički fondovi objedinjuju i kombiniraju elemente novčanih i obvezničkih fondova jer se imovina fondova ulaže pretežito u portfelj kratkoročnih obveznica i instrumente tržišta novca poštujući načela sigurnosti i likvidnosti ulaganja.  Fondovi su ciljano izloženi SEE-u (područje jugoistočne Europe) zbog vrlo povoljnih makroekonomskih pokazatelja tih država. Naime, poboljšanje kreditnih i makroekonomskih pokazatelja očituje se u smanjenju premija rizika država u regiji te time i na povoljni utjecaj na cijene obveznica.

Scenarij „Šoka“

Scenarij “Šoka“ obuhvaća neki događaj koji bi utjecao na globalnu ekonomiju (ratni konflikt SAD – Sjeverna Koreja, poremećaj na kreditnom  tržištu u Kini i slično..). Prema ovom scenariju, centralne banke bile bi prisiljene dodatno spuštati kamatnu stopu te dodatno uvesti programe otkupa obveznica što bi dovelo do pada prinosa na obveznice. Javljaju se deflatorni pritisci i povećava nezaposlenost što negativno utječe na cijene dionica, korporativnih obveznica i obveznice tržišta u nastajanju. Smatramo da je vjerojatnost ovog scenarija niska, no u slučaju ostvarenja scenarija preferirana investicijska klasa bile bi državne obveznice kratkoročnog ili dugoročnog dospijeća.

Fondovi Erste Short Term Bond i Erste Adriatic Bond mogli bi se pokazati kao dobra investicija u slučaju ostvarenja ovakvog nepredviđeno lošeg scenarija na globalnim tržištima. Pored spomenutih kratkoročnih Erste Short Term Bond fondova, Erste Adriatic Bond već godinama opravdava ulogu vodećeg proizvoda EAM-a jer su klijenti uložili preko 1,8 mrld kuna u ovaj fond. Erste Adriatic Bond je umjereno konzervativan proizvod koji ulaže imovinu isključivo u državne obveznice te vjerujemo da će u slučaju nekog lošeg scenarija ovaj proizvod biti i nadalje glavni odabir klijenata.

Izjava o odricanju odgovornosti:

Naše analize i zaključci općenite su naravi i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših ulagatelja vezano za povrate, poreznu situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da povijesni prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo vas da obratite pozornost na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire osim opisanih izgleda nosi i rizike. Cijena udjela i prinos mogu kako rasti tako i padati. Promjene u tečaju također mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na vrijednost ulaganja, zbog čega pri otkupu svojih udjela možete dobiti manji iznos od prvobitno uloženog iznosa. Osobama koje su zainteresirane za kupnju udjela u investicijskim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicijske odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.

Humanitarna akcija “Korak u život”

Doprinos prosperitetu i društvu te podizanje kvalitete života svih građana vrijednosti su koje banka zagovara te živi, a temelje se na važnosti toga da svatko ima priliku ostvariti se kao pojedinac. Budući da je obrazovanje jedan od preduvjeta kvalitetne budućnosti, Erste banka priključila se humanitarnoj akciji „Korak u život“, kojom se djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi omogućuje fakultetsko obrazovanje.

Ova hvalevrijedna akcija Rotary Kluba Zagreb Kaptol provodi se devetu godinu zaredom i do sada je omogućila stipendiranje 220 studenata. Ove godine odabrano je njih devetnaest. Erste banka je, uz Rotary Klub Zagreb Kaptol, najveći pojedinačni sponzor te će tijekom sljedećih pet godina stipendirati petero studenata s pojedinačnom godišnjom stipendijom u visini od 19.200 kn.

Tako će Erste banka idućih pet godina podupirati obrazovanje Brende Oršus, studentice Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, Katarine Đak Skeleđija, studentice Pravnog fakulteta u Osijeku, Sanje Šop, studentice Pomorskog fakulteta u Rijeci te Luke Živka i Antonija Otmačića, studenata Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Vjera u važnost visokog obrazovanja…

Budući da vjeruje kako je vrhunsko obrazovanje stup napretka svakog razvijenog društva, banka aktivno sudjeluje u obrazovanju mladih i vlastitim programima stručnih praksi kao što su IT Lab i Generalna proba. Oba programa provode se tijekom ljetnih mjeseci, a dok je Generalna proba namijenjena studentima ekonomskih fakulteta, IT Lab namijenjen je studentima tehničkih fakulteta. Banka se priključila i Inicijativi za mlade, koju su pokrenule Hrvatska udruga poslodavaca i Europska banka za obnovu i razvoj, a njome banka također želi mladima približiti mogućnost stjecanja kvalitetnih radnih iskustava i potencijalnog daljnjeg zapošljavanja. Banka je dala svoj doprinos u izradi kurikuluma studija računarstva Veleučilišta u Bjelovaru, čiji je rad poduprla i financiranjem obnove i opremanja računalne učionice za trideset studenata. Svake godine banka organizira i natječaj za otkup djela mladih, široj javnosti još nepoznatih likovnih umjetnika do 30 godina starosti – Erste fragmenti, u sklopu kojeg raspisuje i stipendijski natječaj za jednu studenticu ili studenta likovnih akademija u Zagrebu, Rijeci, Osijeku ili Splitu. Isto tako, već desetu godinu zaredom provodi se stipendijski program Best of South East. Program je pokrenuo Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (Sparkasse banka) u suradnji sa Sveučilištem u Grazu.