Arhiva za May 2017

Promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu

Kako bi klijentima omogućila da se osiguraju od eventualnog rasta referentnih kamatnih stopa Euribora i NRS-a u budućnosti, Erste banka omogućuje izbor fiksne kamatne stope za stambene i adaptacijske kredite. Ponuda se, odnosi na postojeće kredite s rokom otplate do 20 godina. Tako postojeći korisnici stambenih i adaptacijskih kredita s promjenjivom kamatnom stopom mogu promijeniti vrstu kamatne stope iz promjenjive u fiksnu kamatnu stopu.

Odabirom fiksne kamatne stope klijenti imaju mogućnost zaštititi se od rizika mogućeg rasta referentnih kamatnih stopa u budućnosti, odnosno osigurati se od mogućeg utjecaja takvih kretanja na visinu kamatne stope. S druge strane, klijenti koji nastave koristiti promjenjivu kamatnu stopu tijekom otplate kredita, snose dio rizika njezinog mogućeg rasta u budućem razdoblju, ali treba istaknuti i kako je ona, u ovom trenutku, niža u odnosu na fiksnu. Važno je napomenuti da je eventualna promjena kamatne stope iz promjenjive u fiksnu, individualna odluka svakog pojedinog korisnika kredita koji je donosi temeljem vlastite procjene dugoročne isplativosti takvog koraka.

Promjenjiva kamatna stopa

Sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela, pri čemu fiksni dio podrazumijeva ugovoreni broj postotnih bodova koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita, dok promjenjivi dio predstavlja tržišni parametar odnosno referentu kamatnu stopu.

Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu (povećanje ili smanjenje).

Euribor (eng. Euro Interbank Offered Rate)

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u eurima. Više informacija o Euriboru dostupno je na ovdje. Euribor je dostupan i na informacijskim sustavima Thomson Reuters i Bloomberg.

Nacionalna referenta stopa (NRS)

Predstavlja prosječnu kamatu koji bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje. Formirane su tri vrste NRS-a za razdoblje od tri, od šest i od 12 mjeseci. Hrvatska udruga banaka (HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a te ih objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske udruge banaka.

Jeste li znali?

… da su Erste nekretnine specijalizirane, uz prodaju stanova iz svoje ponude, za posredovanje, procjenu, investicijski nadzor te savjetodavne usluge vezane za nekretnine. Stoga, trebate li stručnu pomoć prilikom prodaje svoje nekretnine, obratite se Erste nekretninama na 0800 0345 346,  a više detalja saznajte na www.erstenekretnine.hr