Arhiva za February 2013

Krediti za legalizaciju nekretnina

legalizacijaErste banka u svoju je ponudu prošle godine uvela i kredite za legalizaciju nekretnina koji su namijenjeni ishođenju Rješenja o izvedenom stanju, odnosno ozakonjenju nezakonito izgrađene nekretnine. Kreditom se mogu podmiriti svi troškovi vezani uz postupak legalizacije, što obuhvaća podmirivanje troškova izrade potrebne dokumentacije i plaćanje naknada u vezi s postupkom izdavanja Rješenja. Do 10% iznosa kredita klijenti mogu koristiti nenamjenski.

Iznosi kredita kreću se od 500 do 50.000 EUR, a ovisno o iznosu kredita klijentima su ponuđena dva modela kredita – uz hipoteku ili bez nje.

Bez hipoteke odobravaju se krediti od 500 do 30.000 EUR, dok se uz hipoteku odobravaju krediti od 15.000 do 50.000 EUR.

Klijenti ujedno imaju mogućnost odabira valute kredita. Tako mogu odabrati kredit u kunama, kojem je maksimalan rok otplate 120 mjeseci, odnosno kredit uz valutnu klauzulu u eurima s rokom otplate do 240 mjeseci.

Za kredite do 10.000 EUR nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja, dok se za kredite preko 10.000 EUR obavezno dostavlja polica osiguranja života (mješovitog osiguranja) ili garantni polog, odnosno jamstvo, a ovisno o mogućnostima klijenta.

Iznos kredita utvrđuje se temeljem izračuna pretpostavljene visine troškova vezanih uz postupak ishođenja Rješenja, kao i troškova vezanih za izdavanje potrebne dokumentacije nastalih od strane arhitektonskih, geodetskih ili ostalih ovlaštenih ureda i osoba. Dokumentacija koja je potrebna prije odobrenja kredita ovisi o zahtjevnosti objekta koji se legalizira.

Sve detalje kreditnih uvjeta za legalizaciju nekretnina možete naći na informativnom letku „Krediti za legalizaciju“ na www.erstebank.hr.

Hackathon

Hackathon – natjecanje u programiranju koje može trajati 24 ili 48 sati. Rezultat su prototipovi aplikacija s često inovativnim pristupom rješavanja problema.

BeeOne – tvrtka koja posluje u Beču unutar Erste Grupe. Zadužena je za inovacije te razvoj novih aplikativnih ideja u bankarstvu.

1337 – označava elitu, skraćeno „leet“. Riječ iz žargona za osobu iznimnih računalnih vještina. Otuda i 1337 EUR nagrade svakom članu pobjedničkog tima.

Porast korisnika mobilnog bankarstva Erste banke

U prvih godinu dana otkako je klijentima ponuđena Erste mBanking aplikacija za iPhone i Android mobilne uređaje, s pripadajućim uslugom plaćanja računa „Slikaj i plati“, zabilježen je porast korisnika mobilnog bankarstva Erste banke od gotovo 42%. Tijekom 2012. klijenti su prosječno svakog mjeseca napravili 5 transakcija ukupnog iznosa 831 kunu.

Korištenje NetBankinga na Apple računalima

Poslovni korisnici na Apple računalima mogu koristiti NetBanking kao i na svakom drugom računalu. S obzirom na to da se Erste NetBanking temelji na dvostupanjskoj autentikaciji Display karticom za pravne osobe, sustav je moguće koristiti na svakom računalu, bilo da ga koristi pravna ili fizička osoba – sve dok postoji internetska veza te internetski preglednik.