Arhiva za January 2013

Nova verzija mBanking aplikacije za Android

Provjerite novu, poboljšanu verziju mBanking aplikacije za Android platformu. Unaprijeđena verzija u odnosu na prošlu verziju uključuje:

  • unaprijeđenu „Slikaj i Plati“ funkcionalnost – prepoznaje format nove HUB3 uplatnice (i odrezak i uplatnicu)
  • otvaranje i ažuriranje trajnih naloga
  • otvaranje i pregled izravnih terećenja
  • otvaranje štednje
  • novi HUB3 format u nalozima za plaćanje
  • prijavu na mBanking za klijente građane koji koriste Display karticu za prijavu na ostalim elektroničkim kanalima (NetBanking, FonBanking)