Gotovinski krediti Erste banke od sada su još povoljniji

Naime, banka je smanjila kamatne stope na novougovorene gotovinske kredite, neovisno o tipu. Krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima te uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Dok nova fiksna kamatna stopa kredita u kunama može biti 6,99%, promjenjiva kamatna stopa, koja je vezana za 6M NRS2, može iznositi 6,91%. Odlučite li se pak za kredit s valutnom klauzulom u eurima, fiksna kamatna stopa može iznositi 6,70%, a promjenjiva (vezana za 12M EURIBOR) 6,113%. Više o gotovinskim kreditima potražite na www.erstebank.hr.

Jeste li znali…

… da je Erste banka ukinula naknade za obradu stambenih i adaptacijskih kredita te na sve kredite uz hipoteku? Također, ukinute su naknade za obradu kredita bez obzira na vrstu, zaprimljenih preko online aplikacije dostupne na internetskoj stranici banke www.erstebank.hr.

… da je sljedeći D-UTORAK 12. prosinca? Drugi utorak u mjesecu rezerviran je za D-UTORAK, dan kada na najvećem broju prodajnih mjesta možete ostvariti najviše popusta na plaćanje karticom Diners Cluba. Kako biste spremno dočekali ‘popustljivi’ D-UTORAK, ovdje možete provjeriti gdje pronaći popuste.

Jeste li znali?

da je Poduzetnički starter Erste banke posebno kreiran za poduzetnike početnike i osobe koje se samozapošljavaju? Kako bi potpomogla razvoj poduzetništva te poticala samozapošljavanje, Erste banka u sklopu ovog jedinstvenog programa polaznicima pruža sveobuhvatnu besplatnu podršku na putu oblikovanja i realizacije poslovne ideje kroz online edukaciju, savjetovanje i, najvažnije, financiranje.