Arhiva kategorije: Rječnik pojmova

Investicijski fondovi

Dijele se u četiri velike kategorije. Na novčane, obvezničke, mješovite i dioničke. Razlike u strukturi ulaganja oslikavaju se i na rizičnost fondova. Najmanje rizični su novčani fondovi, potom obveznički, dok su najrizičniji dionički fondovi.

Promjenjiva kamatna stopa

Sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela, pri čemu fiksni dio podrazumijeva ugovoreni broj postotnih bodova koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita, dok promjenjivi dio predstavlja tržišni parametar odnosno referentu kamatnu stopu.

Ugovaranje promjenjive kamatne stope izlaže klijenta riziku promjene kamatne stopa, što može utjecati na izmjenu novčanih tijekova po određenom kreditu (povećanje ili smanjenje).

Euribor (eng. Euro Interbank Offered Rate)

Referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu za euro. Utvrđuje se dnevno kao prosječna stopa po kojoj prvoklasne banke jedna drugoj u Eurozoni posuđuju neosigurana sredstva u eurima. Više informacija o Euriboru dostupno je na ovdje. Euribor je dostupan i na informacijskim sustavima Thomson Reuters i Bloomberg.

Nacionalna referenta stopa (NRS)

Predstavlja prosječnu kamatu koji bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje. Formirane su tri vrste NRS-a za razdoblje od tri, od šest i od 12 mjeseci. Hrvatska udruga banaka (HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a te ih objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske udruge banaka.

Certifikat

SSL certifikati koriste se kod unosa osjetljivih podataka i omogućuju sigurnost kod procesiranja povjerljivih transakcija kao što su razmjena osobnih podataka, online plaćanje i sl. Erste banka VeriSign certifikatom (vodeći izdavatelj SSL certifikata) potvrđuje svoj identitet pri prijavi na Erste NetBanking uslugu.