Arhiva kategorije: Rječnik pojmova

Nacionalna referenta stopa (NRS)

Predstavlja prosječnu kamatu koji bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje. Formirane su tri vrste NRS-a za razdoblje od tri, od šest i od 12 mjeseci. Hrvatska udruga banaka (HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a te ih objavljuje na internetskoj stranici Hrvatske udruge banaka.

Certifikat

SSL certifikati koriste se kod unosa osjetljivih podataka i omogućuju sigurnost kod procesiranja povjerljivih transakcija kao što su razmjena osobnih podataka, online plaćanje i sl. Erste banka VeriSign certifikatom (vodeći izdavatelj SSL certifikata) potvrđuje svoj identitet pri prijavi na Erste NetBanking uslugu.