Arhiva kategorije: Rječnik pojmova

Rata

Predstavlja način otplate kredita u kojem je unaprijed definiran fiksni iznos glavnice koji se otplaćuje (rata ili otplatna kvota), dok se dospjeli iznos kamate obračunava kod svakog sljedećeg dospijeća na preostali iznos glavnice što rezultira nejednakim iznosima otplatnih obroka tijekom cijelog razdoblja otplate. Rata se iz mjeseca u mjesec smanjuje, pri čemu je prva rata najveća i veća je nego anuitet za isti kredit. S otplatom u ratama klijent plati ukupno manji iznos kamate nego kod anuiteta. Kamata se obračunava po ugovorenoj metodi obračuna na preostali iznos glavnice klijenta u trenutku dospijeća kamate.

Anuitet

Predstavlja određeni jednaki novčani iznos tijekom razdoblja otplate kredita za vrijeme primjene iste visine kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice (otplatne kvote), a omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se na način da se s povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje.

Hipoteka

Instrument osiguranja kredita nekretninom, koja služi kao osiguranje otplate dugovanja. U Erste banci nekretnina mora biti stambene namjene ili građevinsko zemljište namijenjeno za gradnju s građevinskom dozvolom.

HROK

Hrvatski registar obveza po kreditima je baza podataka o kreditnim obvezama klijenta. Podaci o kojima HROK vodi evidenciju uključuju obveze po kreditima, kreditnim karticama, prekoračenju po računima, leasingu, jamstvu i sudužništvu.