Arhiva kategorije: Poduzetnički starter

Teo Petričević: “Želimo ubrzati razvoj snažnog i održivog sektora društvenih poduzetnika u Hrvatskoj”

Nedavno je čakovečka ACT Grupa predstavila Akcelerator za društvene poduzetnike, koji društvenim poduzetnicima sa stabilnim poslovanjem osigurava poslovnu podršku za razvoj i realizaciju novih projekata te ih priprema za daljnji rast i buduća ulaganja.  Posrijedi je prvi strukturirani program ove vrste u Hrvatskoj, koji poduzetnicima osigurava besplatnu edukaciju, mentorsku podršku, povezivanje i umrežavanje te, na kraju, financiranje projekata. Dugoročno se programom želi ubrzati razvoj snažnog i održivog sektora društvenih poduzetnika u Hrvatskoj te pokazati da su društvena poduzeća konkurentan sektor i povećati njihov utjecaj u Hrvatskoj i regiji. Akcelerator je pokrenut u suradnji s jednim od vodećih svjetskih mikrofinancijskih fondova, Europskim fondom za jugoistočnu Europu (EFSE), odnosno njihovim Odjelom za tehničku podršku (EFSE DF), koji potiče razvojni utjecaj njegovih investicija, Erste Bankom, koja već nekoliko godina provodi jedinstveni program društvenog bankarstva i Erste zakladom. O Akceleratoru razgovaramo s Teom Petričevićem, direktorom ACT Grupe.

Koja područja djelovanja prati ACT grupa i postoji li više ovakvih udruga u Hrvatskoj?

ACT Grupa zajednica je društvenih poduzetnika koja osnažuje ekosustave društvene ekonomije u Hrvatskoj i regiji Zapadnog Balkana. Posljednjih desetak godina usredotočeni smo na razvoj i implementaciju lokalnih razvojnih projekata. Primjerice, projekata usmjerenih na razvoj lokalnih zajednica, društvenog poduzetništva, društvenog kapitala, volonterstva. Danas u suradnji s brojnim domaćim i međunarodnim partnerima razvijamo i testiramo nove programe podrške poduzetnicima.

Kako je sve započelo?

Krenuli smo 2010. s inkubacijskim programom za društvene poduzetnike, koji je prošlo više stotina društvenih poduzetnika početnika. Prošle godine u partnerstvu s Philip Morris Zagreb pokrenuli smo program potpore poduzetničkim projektima “Pokreni nešto svoje”, ponajprije namijenjen poduzetnicima početnicima i mikro-poduzećima. Razvoj smo nastavili programom Akcelerator za društvene poduzetnike, koji popunjava prazninu između inkubacijske i investicijske faze društvenih poduzetnika. Iduće godine radit ćemo na razvoju prvog fizičkog inkubatora za društvene poduzetnike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, razvoju novih edukacijskih programa i financijskih instrumenata za društvene poduzetnike.

Koliko je razvijen ekosustav podrške društvenoj ekonomiji?

Ekosustav podrške društvenoj ekonomiji i društvenom poduzetništvu je slab, no nismo sami – u Hrvatskoj djeluje nekoliko organizacija koje provode razne programe podrške društvenim poduzetnicima: CEDRA Split, Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije – CEDRA.HR, Laboratorij za društvene inovacije, Pokreni ideju – udruga za promicanje socijalnih inovacija, Udruga za kreativni razvoj Slap, Zadruga za etično financiranje – ZEF. Sa svima njima njegujemo određeni oblik suradnje – bilo provedbom zajedničkih projekata, projektima povezivanja i umrežavanja, npr. Platformom za dobru ekonomiju ili zagovaračkim projektima.

Koliko vam ovakav način zajedničkog djelovanja pomaže u poslovanju?

ACT Grupa kontinuirano radi na četiri razine: s državnim institucijama radimo na razvoju poticajnog okruženja za razvoj društvene ekonomije, prije svega na razvoju politika, strateškog i zakonskog okvira, s poslovnim, odnosno korporativnim sektorom radimo na maksimizaciji utjecaja njihovih resursa s ciljem održivog razvoja društva programima potpore poduzetnicima, odnosno korporativnim volontiranjem, s organizacijama civilnog društva radimo na razvoju suradničkih programa podrške akterima društvene ekonomije dok društvenim poduzetnicima (članicama ACT Grupe, portfelju programa podrške i ostalim društvenim poduzetnicima) kontinuirano pružamo poslovnu i financijsku potporu. Bez sinergijskog rada na sve četiri razine i konsolidiranog djelovanja navedenih ključnih dionika, teško ćemo vidjeti konkretne sustavne promjene u budućnosti. A bez sustavnih promjena nećemo uspjeti postići stanje ravnoteže kako bismo osigurali održivi razvoj društva.

Što je društveno poduzetništvo?

Društveno poduzetništvo praksa je poduzetnika koji svojim poslovnim pothvatima proizvode održive pozitivne društvene promjene, odgovarajući direktno na ekonomske, društvene ili okolišne probleme u zajednicama u kojima djeluju. To su poduzeća koja su u vlasništvu radnika i članova lokalne zajednice, poduzeća koja imaju autonomiju, otvorene su organizacije, upravljane su zajednički na demokratskim načelima te veći dio ili svu dobit reinvestiraju za dobrobit zajednice. Društvena poduzeća pokretač su inkluzivnog rasta. Imaju važnu ulogu u rješavanju aktualnih ekonomskih/gospodarskih, društvenih i okolišnih izazova. U Hrvatskoj je sektor u ranoj fazi razvoja, no postoji veliki potencijal razvoja i rasta, a svi relevantni dionici trebali bi koordinirano raditi kako bi stvorili poticajni institucionalni okvir.

Koliko je društveno poduzetništvo, u odnosu na Europsku uniju, razvijeno u Hrvatskoj?

U Europskoj uniji više od 10 % svih gospodarskih organizacija posluje kao društveno-poduzetnička organizacija i zapošljavaju oko 7 % radne snage. Danas u Hrvatskoj djeluje svega stotinjak društvenih poduzetnika. Od tog broja, 40-ak društvenih poduzetnika posluje kontinuirano i stabilno te kontinuirano ulaže u razvoj svojih organizacija, poslovanja, ali i sektora u cjelini. No općenito u Hrvatskoj možemo više govoriti o potencijalima nego o praksama.

S kojim se izazovima susreću društveni poduzetnici?

Brojnima. U Hrvatskoj ne postoji ni institucionalna ni javna podrška društvenom poduzetništvu, nisu razvijeni financijski instrumenti podrške ni tržište društvenih investicija. Nema strukturno savjetodavne i poslovne podrške, inkubacijskih i akceleracijskih programa. Također, nedostaje fizička infrastruktura za inkubaciju i poslovanje društvenih poduzetnika.

Postoje li kakvi obrazovni programi?

Postoje, ali su malobrojni. Na prste jedne ruke možemo nabrojiti istraživačke organizacije koje se bave tim područjem, ne vode se službene statistike o radu društvenih poduzetnika. Općenito je niska razina suradnje s poslovnim sektorom, povremene su i kratkoročne inicijative za umrežavanjem, razmjenom znanja i iskustva. Prije dvije godine Vlada RH usvojila je „Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine“, koja donosi mjere i aktivnosti za rješavanje skoro svih navedenih izazova, no usprkos alociranih 270 milijuna kuna, državne institucije, koje su nositelji svih mjera, nisu provele nijednu aktivnost. Razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj ponajprije su doprinijele malobrojne potporne organizacije i društveni poduzetnici pioniri – ACT Printlab, Zlatna greda, Rodin let, itd.

Čime se društveni poduzetnici najčešće bave?

Društveni poduzetnici posluju u različitim pravnim oblicima i različitim gospodarskim područjima. U Europi je mapirano više od 30 različitih pravnih oblika u okviru kojih društveni poduzetnici djeluju: zadruge, kreditne unije, razvojne zaklade, humanitarne organizacije, stambena udruženja/zadruge, uzajamne organizacije, poduzeća usmjerena interesima zajednice, udruge, dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću i drugi. U Hrvatskoj društveni poduzetnici najčešće posluju kao udruge, zadruge i trgovačka društva, ponajprijena području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, turizma, kulture, ekološke proizvodnje hrane, obnovljivih izvora energije, sporta, proizvodnje tekstila, ugostiteljstva, građevinarstva, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Možete li navesti neke?

Kao tržišno najrazvijenije društvene poduzetnike u Hrvatskoj prepoznajemo zadružnu pivaru Brlog, zadrugu Okus doma, čokolateriju Hedonu, restoran i catering PUNKT, knjigovodstvene servise za neprofitne organizacije ACT Konto i GRIF, Socijalnu zadrugu Humana Nova (Čakovec, Zagreb, Istra), Zelenu energetsku zadrugu, poduzeće za društveno-tehnološke inovacije E-glas, Centar za pomoć u kući Međimurske županije, marketinšku agenciju Brodoto, inženjersku zadrugu Praksa, zadrugu za otvoreni kod i dizajn Slobodna domena i nedavno otvoreni Silent Caffe u Zagrebu.

I za kraj…

Pozvao bih na suradnju sve progresivne, društveno odgovorne poduzetnike i pojedince/ke koji s nama žele razvijati modele poslovne i financijske podrške za poduzetnike s pozitivnim društvenim utjecajem.

Kako se jedan kulinarsko-jezično-istraživački projekt pretvorio u poduzetnički pothvat?

Izreka kaže da ljubav ide kroz želudac. Hrana u ljudima izaziva osjećaj povezanosti s toplinom doma, zajedništvom i dijeljenjem. Time se bavi socijalna zadruga Okus doma, koja je nedavno u Bruxellesu dobila nagradu za najbolje društveno poduzeće Europskog civilnog foruma. Zinka Mujkić, upraviteljica zadruge, koja kroz usluge cateringa zapošljava izbjeglice, govori nam o počecima udruge, društvenoj ekonomiji i iskustvu u programu za poduzetnike početnike – Poduzetničkom starteru.

Vodite socijalnu zadrugu Okus doma. Čime se zadruga bavi i kako je došlo do njezina osnutka? Glavna djelatnost je catering, odnosno priprema i posluživanje hrane i osvježenja na raznim prigodama, od  konferencija, domjenaka, poslovnih sastanaka do proslava, sajmova i festivala. Uz gastronomske, imamo i aktivnosti vezane uz poduku stranih jezika, s obzirom na to da imamo izvorne govornike više svjetskih jezika.

Socijalnu zadrugu osnovali su imigranti iz različitih zemalja, Sirije, Etiopije, Senegala, Nigerije, Iraka i Kosova, ali i lokalni ljudi. Prepoznavanjem različitih vještina i znanja ljudi okupljenih oko priče Okusa doma, kulinarsko-jezično-istraživački projekt pretvorio se u poduzetnički pothvat. Zadruga je nastala kao rezultat dugogodišnjih napora Centra za mirovne studije, koji se bavi pitanjima integracije i ljudskih prava osoba migrantskog porijekla s dugoročnom vizijom izgradnje društva solidarnosti, povezivanja ljudi i kultura te stvaranja prostora za kreativno i poduzetničko izražavanje novih članova našeg društva (migranti, tražitelji azila i azilanti).

Nedavno ste u Bruxellesu dobili nagradu za najbolje društveno poduzeće u Europi. Kakva je nagradi posrijedi i koliko vas to čini ponosnom?

Nagrada za najbolje društveno poduzeće Europskog civilnog foruma u kategoriji društvenog poduzetništva  priznanje je za naš rad koje nas čini veoma ponosnima. Prvo mjesto dodijeljeno nam je i po odluci stručnog žirija i po glasovima javnosti, što nam je osobito drago jer znači da je mnogo ljudi i organizacija upoznato s našim radom. Nagradu nam je uručila potpredsjednica Europskog parlamenta u Bruxellesu. U Parlamentu smo sudjelovali i kao panelisti na European Forum on Social and Solidarity Economy pa je to ujedno priznanje da smo akteri izgradnje društvene i solidarne ekonomije.

Što podrazumijevamo pod društvenim poduzetništvom?

Društveno poduzetništvo je, jednostavno rečeno, poduzetničko djelovanje čiji se uspjeh ne mjeri samo profitom, već i utjecajem na rješavanje društvenih problema. Društveni poduzetnici prepoznaju određene probleme u društvu i pristupaju njihovu rješavanju na inovativan, profesionalan i održiv način te im je to primarni cilj poslovanja. Karakterizira ih orijentiranost k potrebama ljudi, a ne samo profitu, i hvataju se u koštac s izazovima poput stvaranja boljih mogućnosti za marginalizirane, osobe koje egzistiraju na rubu društva, poput osoba s invaliditetom, dugotrajno nezaposlenih, imigranata i siromašnih, to jest svih socijalno ugroženih skupina. Osim za ljude, brinu se i za očuvanje okoliša i na kreativne načine implementiraju modele za održivi razvoj i poboljšanje kvalitete življenja općenito. Možemo reći da su društveni poduzetnici “agenti”  pozitivnih promjena u našem cjelokupnom društvu.

Što vas je potaknulo da se prijavite na program Poduzetnički starter Erste banke i koliko vam je pomogao u daljnjem vođenju zadruge?

U trenutku kad nam je bila potrebno dodatno financiranje poslovanja odlučili smo se na Poduzetnički starter Erste banke kao optimalno rješenje. Program je doista koristan jer nudi besplatnu edukaciju o poduzetništvu, pisanju poslovnih planova i savjetovanje, odnosno sve što je potrebno nama kao start-up poduzetnicima. Osim financijskih sredstva, naravno, program nam je pomogao i oko kvalitetne procjene troškova, određenih analiza ulaganja te projekcije novčanih tokova. Zadovoljni smo i možemo reći da je Erste jedina banka u Hrvatskoj koja je prepoznala naš rad i koja razvija senzibilitet za društvene poduzetnike.

Potrebna su vam sredstva za financiranje poduzetničke ideje, a ne znate odakle početi?

Poduzetnički starter je program za vas!

Jeste li prije donošenja odluke o upuštanju u poduzetnički svijet razmišljali o tome postoji li potreba na tržištu za proizvodom ili uslugom koje želite ponuditi?

Jeste li razmišljali o tome kako ćete doći do svojih kupaca i po čemu je vaš proizvod ili usluga posebna i zašto će baš nju kupci željeti? Koje će biti cijene vaših proizvoda? Tko su vam dobavljači? A distribucija? Marketing?

Ako vam se zavrtjelo u glavi od silnih pitanja, a nemate odgovore, Poduzetnički starter tu je za vas.

Poduzetnički starter pomoći će vam u pronalasku odgovora i pripremi vaše ideje za tržište s pomoću poslovnih alata koji su napravljeni u svrhu olakšavanja oblikovanja ideje u konkretan poduzetnički plan.

Poslovni alati koje vam program nudi jesu upute za izradu poslovnog plana, tablice za izračun financijskih projekcija te Poduzetnički priručnik za pomoć u organizaciji i vođenju poslovanja.  A ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, naši su vam djelatnici na raspolaganju za besplatno savjetovanje.

I zapamtite, poslovni plan nije prepreka, on je koristan alat za planiranje budućnosti poslovanja i, što je još važnije, olakšava vam putovanje u poduzetničkom svijetu.

Kako postati kandidat programa Poduzetnički starter?

Svoje kvalitetne i originalne poduzetničke ideje možete razraditi uz pomoć Erste Poduzetničkog startera, programa namijenjenog osobama koje se samozapošljavaju i žele krenuti u poduzetničke vode ili su poduzetnici početnici koji su unutar posljednje dvije godine pokrenuli vlastito poslovanje. Kako bi se priključili programu i mogli se koristiti baš svime što on nudi, valjalo bi za početak izvršiti prijavu. Donosimo kratki vodič koji kroz cijeli postupak vodi korak po korak.

Prvi korak

Pristupnica za prijavu može se pronaći ovdje. Nakon odabira pristupnice za fizičku (ako se razmišlja o vlastitom poslovanju) ili pravnu (ako vlastito poslovanje već postoji) osobu, potrebno je u za to predviđena polja unijeti osnovne podatke o podnositelju zahtjeva te osnovne informacije o projektu.

Drugi korak

Nakon zaprimanja i analize prikupljenih prijava odabrani kandidati dobivaju pristup u besplatnu online edukaciju koja je podijeljena na 9 tematskih područja. Ova je edukacija korisna zato što obuhvaća područja važna za individualni i poduzetnički razvoj te pruža potrebna znanja za razvijanje konkretnog projekta – od razrade poslovne ideje do izrade poslovnog plana i procjene troškova. Kandidat ima i dodatnu fleksibilnost zato što se edukaciji može pristupiti s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem trenutku.

Treći korak

Bitan korak, a možda i najvažniji dio razvijanja poduzetničke ideje jest smišljanje i pisanje poslovnog plana. No mjesta za brigu nema zato što Poduzetnički starter osigurava alate koji pomažu pri stvaranju kvalitetnog poslovnog plana – upute za njegovu izradu, tablice za izračun financijskih projekcija te priručnik za pomoć u organizaciji i vođenju poslovanja. Savjeti Poduzetničkog startera su tu i pri samom pisanju poslovnog plana.

Četvrti korak

Na ovom dijelu poduzetničkog puta vrijeme je za predstavljanje svog projekta financijskom zastupniku u odabranoj poslovnici banke, a zastupnik će ponuditi savjete o finalnoj doradi poslovne ideje i poslovnog plana.

Peti korak

Posljednje, ali ništa manje bitno – po završetsku edukacije i savjetovanja o kreditiranju zainteresirani kandidati Erste banci mogu predati zahtjev za kredit, a u završnoj procjeni projekata odabiru se projekti koje će banka i financirati.

Svima koji imaju poduzetničku ideju savjetujem da se odvaže …

Silvija Celjak, mlada poduzetnica iz Luga Zabočkog pokrenula je ETHERAL za proizvodnju dječjeg tekstila. Koristi prirodne materijale, zapošljava dugotrajno nezaposlene i bitna joj je dobra poslovna atmosfera. Ujedno je i jedna od korisnica programa Poduzetnički starter Erste banke, namijenjenog upravo osobama koje se samozapošljavaju i kreću u poduzetničke vode.

Što Vas je potaklo da se prijavite na program Poduzetnički starter Erste banke?

Oduvijek sam htjela imati vlastito poduzeće, koje sam i otvorila krajem 2016., a čija je djelatnost proizvodnja dječjeg tekstila. Moj cilj je bio tržištu ponuditi drugačiji proizvod – predivan, kvalitetan, od prirodnih materijala i po prihvatljivim cijenama. Nakon početnih ulaganja vlastitih sredstava trebalo je uložiti u nabavu strojeva i razvoj, pa smo se odlučili uključiti u Poduzetnički starter.

Kako izgleda Vaš radni dan?

Moj radni dan je uglavnom ispunjen, od ranog jutra do kasno navečer. Kad sam osnovala tvrtku, većinu poslova sam morala raditi sama – od traženja dobavljača, nabave, sirovina i strojeva za rad, dizajniranja i izrade prvih uzoraka, šivanja, dizajna pakiranja pa do stvaranja i održavanja društvenih mreža, komunikacije s kupcima…

Danas imamo šest zaposlenika, od čega tri žene koje su bile dugotrajno nezaposlene. Prije toga, radile su u hrvatskom poduzeću koje je, nažalost, propalo. Dvije moje kolegice ostavile su siguran posao i počele raditi kod mene jer su imale povjerenje u mene i u našu ideju. Vrlo nam je važno da svi koji rade u našoj tvrtci rade s ljubavlju i veliku pažnju posvećujemo radnoj atmosferi i uvjetima rada. Međusobno se dobro slažemo i volimo ono što radimo.

Vaši proizvodi su namijenjeni djeci. Koje materijale koristite?

U prozvodnji koristimo prirodne materijale, uz poseban naglasak na bambus. Smatramo da je to iznimno bitno za naše korisnike i kupce, za sve nas koje radimo u proizvodnji  i, naravno, za okoliš.

Planovi za budućnost…

Želimo proširiti naše poslovanje u budućnosti i otvoriti internet trgovinu za tržište Europske unije. Također, želimo razviti veleprodaju i učiniti proizvode dostupnima drugim trgovinama te proširiti ipovećati proizvodnju.

Je li Vam program Poduzetnički starter Erste banke pomogao?

Puno, jer mi je osigurao znanja o ekonomiji, računovodstvu, financijama i biznisu…

Vrlo sam sretna što sam za razvoj poslovanja uspjela realizirati kredit u Erste banci. Pomogao mi je proširiti proizvodnju, omogućio dostupnost većeg broja različitih tkanina i materijala i, konačno, sada našim kupcima možemo pružiti veći broj proizvoda vrhunske kvalitete.

Nakon programa edukacije banke, osjećate li se spremnom za daljnji korak ka samostalnom poslovanju?

Zadovoljna sam odlukom da krenem u poduzetničke vode i da se borim da nešto postignem u životu. Bio mi je cilj otvoriti poduzeće u kojem ćemo proizvoditi predivne proizvode po prihvatljivim cijenama, da radnici rade sa zadovoljstvom i da se udaljimo od uvažene politike maksimizacije profita pod svaku cijenu. Za sada smo zadovoljni rezultatima te se nadamo da će se prodaja proširiti. Naučila sam da svaka odluka za sobom nosi posljedice, da ne treba brzati, sve investicije i troškove jako dobro promisliti. Svima koji imaju u sebi poduzetničku ideju savjetujem da se odvaže, da vjeruju u sebe, uz pregršt volje i upornosti. Uvijek se nađe i načina kako nešto postići. Imate li ideju i snove, za to se treba boriti i biti ustrajan u naumu te ne posustati kad naiđete na prve prepreke. Sve je moguće kad vjerujete u sebe.

Više na www.ethereal.hr