Arhiva kategorije: Glavna tema

Budi kod sebe doma

Odabir vlastite adrese važna je i dugoročna odluka. Osim pronalaska četiri zida pravog izgleda, visine i boje, uključuje znatno više. Osjećaj zadovoljstva kad zatvorite za sobom ulazna vrata i isključite svijet. Parket po kojem rado zaplešete kad nitko ne gleda. Prva tri pokušaja kolača koji je završio u smeću.

Zna to i Andrija. Zato je i stvaranju svoje oaze na devetom katu pristupio sistematično i lako, ali ne olako. Prije odluke između kreveta od sira ili pira, trebalo je tako, primjerice, odlučiti o vrsti, razdoblju i uvjetima kredita koji mu najbolje odgovaraju.

Erste banka Andriji je na raspolaganje stavila više mogućnosti. Osim za kupnju stana, kuće ili apartmana na moru, Andrija je kredit mogao iskoristiti i za unutarnje uređenje. Primjerice, mogao je svoje stare pločice u kupaonici zamijeniti novima, svjetlo zelenima, ugraditi nove prozore ili vodovodne instalacije. Drugim riječima, Andrija s kreditom može svoj dom urediti sasvim po svom.

A kako bi Andriji omogućila da bez financijskih briga svom novom carstvu doda osobni dodir, on, kao i svi koji zatraže stambeni kredit, može do 31. svibnja 2017. sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti ni manje ni više nego 100.000 kuna. Dovoljno je da svoje kupnje iznad 500 kuna plati karticom Erste Maestro, Maestro Gold ili Debit Gold MarsterCard. Svaka ova kupnja ulazi u bubanj za izvlačenje, pri čemu plaćeni iznosi iznad 1000 kuna ulaze dvaput u izvlačenje.

Kako bi novo carstvo ostalo savršeno mjesto pod suncem, banka svim onima koji postanu korisnici stambenog kredita do 31. svibnja 2017. daruje Wiener kućnu asistenciju. Ona novopečenim vlasnicima stanova omogućuje brzu i jednostavnu sanaciju malih nezgoda poput izlijevanja vode iz centralnog grijanja, kvara bojlera, loma stakla i tome slično.

Stoga, ako se odlučite krenuti Andrijinim putem, možete zatražiti kunski stambeni kredit ili onaj uz valutnu klauzulu u eurima. Preferirate li više domaću valutu, tada možete zatražiti kredit od 15.000 do čak 2 milijuna kuna, uz rok povrata od tri do 30 godina. Visina kamatne stope ovisi o trajanju kredita pa ako se, primjerice, odlučite na kredit do 10 godina, tada se fiksna kamatna stopa kreće od 4,85 do 5,45%*, dok se za rokove otplate do 30 godina promjenjiva kamatna stopa kreće od 4,44% do 5,04% (vezana uz 6M NRS2 za HRK)*. Na kredit se plaća naknada u visini od 1% iznosa kredita, a maksimalno 600 kuna, odnosno 1200 kuna za kredite uz hipoteku, ali ako kredit zatražite online, naknadu ne plaćate. Stambeni krediti mogu se zatražiti sa ili bez hipoteke, pri čemu bez hipoteke možete zatražiti kredit do 30.000 eura.

Osim kunskih, tu su i krediti uz valutnu klauzulu u eurima. Ovi krediti izdaju se u visini od 2000 do 500.000 eura, na rok otplate od dvije do 30 godina. Također se izdaju uz hipoteku i bez hipoteke, pri čemu je rok otplate kredita bez hipoteke do 10 godina, a uz hipoteku do 30 godina. Ovisno o trajanju kredita, možete ugovoriti kredit uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Fiksna kamatna stopa ugovara se za kredite do 20 godina te se kreće od 4,55% do 5,15%*, dok se za kredite do 30 godina promjenjiva kamatna stopa kreće od 4,10% do 4,70% i vezana je uz 12M EURIBOR*.

Ne budite ljubomorni na Andriju, nego sve detalje povoljnih stambenih kredita potražite na www.erstebank.hr.

*uz uvjet da imate status klijenta podrazumijeva otvoren kunski ili devizni tekući račun u Erste banci preko kojeg vam se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina, inozemna mirovina) ili naknade ostvarene na temelju određenog prava klijenta (npr. porodiljske naknade, naknade za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade). Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Niže kamatne stope na stambene kredite u eurima i kunama

Erste banka smanjila je kamatne stope na nove stambene i stambene EKO kredite s valutnom klauzulom u euru, kao i na kunske stambene i stambene EKO kredite. Radi se o smanjenju fiksnog dijela kamate, odnosno, ovo smanjenje nije rezultat redovnog usklađivanja zbog promjena vrijednosti promjenjivog dijela kamatne stope. Još je bolja vijest da se smanjenje odnosi i na kredite s promjenjivom kamatnom stopom, ali i na one s fiksnom kamatnom stopom.

Smanjenje u prosjeku iznosi 0,2 postotnih bodova za nove stambene kredite uz kreditnu klauzulu u euru, dok se kod novih kunskih stambenih kredita radi o smanjenju za 0,1 postotni bod. Što se tiče EKO stambenih kredita, za one uz valutnu klauzulu u euru smanjenje prosječno iznosi 0,3 postotna boda, dok se kod kunskih stambenih EKO kredita očekuje smanjenje od 0,2 postotna boda. Drugi riječima, to bi značilo da, imajući u vidu vrijednost 12M EURIBOR-a, kamatne stope za nove stambene kredite od sada iznose 4,12%, a za stambene EKO kredite već od 3,92%.

Uz niže kamatne stope, Erste banka uvodi još jednu promjenu. Naime, maksimalni rok otplate kredita s promjenjivim kamatnim stopama za stambene kredite u kunama povećava se s dosadašnjih 25 na 30 godina.

Kamatne stope niže i na postojeće kredite

Nižu kamatnu stopu imat će i postojeći korisnici kredita. Naime, nakon usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa s novim vrijednostima referentnih stopa EURIBOR i NRS, od prvog dana 2017. godine u Erste banci vrijede niže, nešto povoljnije kamate na postojeće kredite. Konkretno, kamatne stope na kredite s valutnom klauzulom u eurima s promjenjivom kamatnom stopom, a koji su zaključeni prije 9. siječnja 2013. godine, niže su za 0,068 postotnih bodova, dok su na kredite u kunama kamatne stope niže za 0,18 postotnih bodova.

Treba napomenuti da je kamatna stopa snižena i kod kredita koji su zaključeni nakon 9. siječnja 2013. godine, ali kako se usklađivanje kamata kod takvih kredita vrši dvanaestomjesečno, po isteku tog razdoblja kamatna stopa smanjivat će se ovisno o datumu ugovaranja kredita.

Energetika i obnovljivi izvori

Nakon negativnih stopa rasta u posljednje dvije godine hrvatski energetski sektor je u prvih deset mjeseci 2016. godine zabilježio rast. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Industrijska proizvodnja u području „Energija“ je u prvih deset mjeseci 2016. godine rasla 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te 17,4 posto u odnosu na rujan 2016. U 2016. godini je rastu proizvodnje u segmentu energetike najviše pridonio rast proizvodnje električne energije. Ukupna neto proizvodnja električne energije je  iznosila 9.019 GWH u prvih devet mjeseci 2016., što predstavlja rast od 10,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rastu proizvodnje električne energije ponajprije je pridonio rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, dok je proizvodnja električne energije u hidroelektranama i termoelektranama na fosilna goriva zabilježila pad od 17,1 posto te 6,7 posto. Razlog pada su ponajprije ovogodišnji nepovoljni hidrometeorološki uvjeti. U segmentu obnovljivih izvora energije najveći rast ostvaren je u proizvodnji električne energije u termoelektranama na obnovljiva goriva, i to od 81,8 posto. No najviše se električne energije u segmentu obnovljivih izvora dobiva iz vjetroelektrana (69 posto), u kojima je proizvedeno 22,9 posto više električne energije u prvih devet mjeseci 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, dok sunčane elektrane bilježe rast od 13,3 posto. Udio proizvodnje električne energije u  vjetroelektranama u prvih je devet mjeseci 2016. godine iznosio 8,3 posto ukupne proizvodnje električne energije.

Snažnom rastu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u prvom je redu pridonijela izmjena zakonskog okvira tijekom 2015. godine na hrvatskom tržištu električne energije te rast priključenja novih postrojenja koja se grade uz potporu sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. U rujnu 2015. godine na snagu je stupila Izmjena tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koja je definirala nove kvote za ulazak postrojenja u sustav poticaja. Kvota za vjetroelektrane postavljena je na iznos trenutačno sklopljenih ugovora o otkupu, odnosno 744 MW, zanemarujući time HOPS-ovu granicu mogućnosti priključenja vjetroelektrana na elektroenergetski sustav od oko 400 MW. Izmjenom tarifnog sustava definirane su i kvote od 120 MW za elektrane na biomasu te 70 MW za elektrane na bioplin, koje su do kraja 2015. godine bile gotovo popunjene. Navedene kvote značajno povećavaju financijske obveze Republike Hrvatske prema povlaštenim proizvođačima u sustavu poticanja, što bi trebalo utjecati na povećanje ukupne prodajne cijene električne energije krajnjim kupcima, iako sadašnji ministar energetike demantira da će od početka 2017. godine doći do povećanja cijena električne energije za krajnje potrošače. Također, od početka 2017. najavljen je i smanjeni PDV od 13 posto na električnu energiju za kućanstva. Nadalje, Zakon o obnovljivim izvorima i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je na snazi od 1. siječnja 2016. godine, uvodi sustav poticanja tržišnom premijom te zajamčenom otkupnom cijenom, definiranje statusa krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom te uvodi EKO bilančne grupe za uravnoteženje proizvođača u sustavu poticanja, čime je tarifni sustav stavljen izvan snage.

U skladu s novim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, od 1. siječnja 2017. godine promijenit će se sadašnji model prema kojem Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) otkupljuje električnu energiju od povlaštenih proizvođača koji su u sustavu poticanja te će HROTE od početka 2017. godine električnu energiju prodavati na bilateralnom tržištu, kao i na burzi električne energije. Od uspješnosti prodaje i postignute cijene ovisit će i iznos sredstava koji će HROTE prikupiti za otkup električne energije od povlaštenih proizvođača iz sustava poticanja. HROTE će morati nadoknaditi razliku između prosječne otkupne cijene energije proizvedene od strane proizvođača iz sustava poticanja i prodajne cijene na tržištu. Trenutačno je predviđeno kako će se navedena razlika nadoknađivati iz naknade za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koja će se morati povećati, što utječe i na krajnju cijenu koju snose potrošači. Prema tome, s porastom količine električne energije koju je HROTE obvezan otkupiti od povlaštenih proizvođača iz sustava poticanja, rast će i naknada za poticanje obnovljivih izvora, a time i ukupna cijena električne energije za krajnje kupce.

Ovu godinu hrvatski su sektor električne energije obilježila i dva velika događaja, imenovanje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) kao neovisnog operatora prijenosnog sustava, čime je usklađeno poslovanje HOPS-a sa zahtjevima izabranog modela razdvajanja operatora prijenosnog sustava prema odredbama 3. paketa energetskih propisa EU, te pokretanje organiziranog hrvatskog tržišta električne energije (CROPEX) u veljači 2016. Time su stvoreni uvjeti za integriranje hrvatskog elektroenergetskog tržišta u jedinstveno unutrašnje tržište EU-a.

Promišljeno darivanje – Maestro na rate

Bez stresnih situacija moguće je pod drvce smjestiti darove koji će pokazati vašu povezanost s ljudima koji su vam najbliži, kao i to koliko osluškujete njihove želje i potrebe. Savršen se dar katkad ugleda iznenada kad u prolazu skrenete pogled u izlog ili dok surfate internetom.

No možda vam je sama osoba koju ćete darivati već nesvjesno dala do znanja što želi  i voli. Prevrtite razgovore koje ste vodili i sigurno ćete uskoro otkriti kakvu korisnu informaciju. Ako vam se ponekad čini da vaše financije ne mogu pratiti želje za darivanjem, istražite mogućnosti koje vam pruža Erste banka.

Raspitajte se o usluzi Erste Maestro Plus jer bi gotovina koju možete vraćati na rate mogla predstavljati rješenje koje neće značajno opteretiti vašu redovnu financijsku strukturu.

Sigurnost na internetu

Internetom se danas koristi više od  tri i pol milijarde korisnika kako bi se informirali, družili, kupovali, plaćali račune, ali i prenosili osobne podatke i druge osjetljive informacije. Kao svaka zajednica, i internet se svakodnevno bori s najrazličitijim vrstama kriminala.

„Dobar dan, možete li mi darovati brojeve svojih kreditnih i debitnih  kartica?“ Na takvu poruku vjerojatno ćete se nasmiješiti jer na nju mogu samo naivni odgovoriti. No je li doista tako? Korisnici interneta svoje podatke ostavljaju na novčanim, društvenim i drugim servisima, čime olakšavaju posao kriminalcima. Oni  kontinuirano prate rad navedenih servisa i pronalaze načine da dođu do povjerljivih informacija i našeg novca. Biti žrtva „cyber prijevare“ naporno je i mučno, a posljedice mogu biti u rasponu od malih do katastrofalnih. Kriminalci rade na razne načine, mogu zaraziti vaše računalo spywareom i ukrasti informacije o vašim računima i identitetu, usporiti rad vašeg računala korištenjem reklamnih pop-up prozora i virusa, preuzeti kontrolu nad vašim računalom i upotrijebiti ga za napad druge osobe, slati vam spam poruke s ciljem prijevare, navući vas da posjetite lažne web stranice i na njima ostavite osobne podatke…

Budite oprezni, vodite se zdravim razumom i zaštitite se na sve moguće načine. U nastavku vam donosimo pravila sigurnog služenja internetom:

 • Koristite odgovarajući web preglednik (Microsoft Internet Explorer verzija 6.0 ili novija i Mozilla Firefox verzija 3.0 ili novija).
 • Zapamtite svoje korisničke podatke. Ne zapisujte ih, ne dijelite s drugima i nemojte ih pohranjivati na računalu.
 • Osigurajte odgovarajuću zaštitu na računalu (instalacija sigurnosnih zakrpa, vatrozida i antivirusnih programa).
 • Nikada ne vjerujte strancima, ne otvarajte sumnjive e-poruke koje ste dobili od nepoznatih izvora.
 • Izbjegavajte preuzimanje programa s interneta iz nepoznatih izvora.
 • Ne pratite linkove unutar sumnjivih e-poruka, već željenu adresu unosite direktno u adresni prozorčić internetskog pretražitelja (browsera).
 • Nikada se ne odjavljujte sa spam lista – takve odjave služe samo da potvrdite svoje postojanje i jamče povećani priljev spam poruka.
 • Ne šaljite povjerljive podatke putem e-pošte, web stranice, socijalnih mreža.
 • Ne odgovarajte ni na kakve e-poruke koje su vam navodno poslale kartične kuće Visa ili Mastercard i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu. U slučaju primitka takve e-poruke odmah obavijestite Banku.
 • Provjerite sigurnost web stranice koju posjećujete. Znak lokota na donjem dijelu internetskog pretraživača dokazuje da je web stranica zaštićena. Ako je web stranica koju posjećujete na sigurnom serveru, adresa počinje s “https://” (“s” označava “secure” tj. „siguran“), a ne s uobičajenim “http://”.
 • Ne odgovarajte na sumnjive telefonske pozive. Obično se radi o govornim automatima koji se korisnicima predstavljaju kao nova usluga ili provjera podataka u ime neke financijske institucije, a od korisnika se traže osobni podaci. Banka vas nikada neće tražiti takve podatke telefonskim putem.
 • Redovito provodite čišćenje „privremenih internetskih datoteka“ (Cookies & files).
 • Ako ste prestali s korištenjem računala, ne ostavljajte ga u stanju mirovanja, već ga isključite.

Kako pametno i sigurno kupovati na internetu?

Online kupnja nudi mnogo prednosti. Među njima je mogućnost kupnje bilo gdje i u bilo koje vrijeme. Iako je ovaj način kupnje nesumnjivo jednostavan, ipak je bitno zadržati oprez i zdravi razum. Stoga kad god i gdje god kupovali na internetu, vodite računa o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka.

Prije nego što upišete i potvrdite bilo koju informaciju o svojoj debitnoj, odnosno kreditnoj kartici, budite sigurni da u tog e-trgovca možete imati povjerenje. Prije nego što se odlučite za plaćanje, provjerite podatke trgovca, odnosno tvrtke, telefonski broj i e-mail adresu s koje se komunicira. Svakako dobro proučite i uvjete online kupnje te na drugim referentnim stranicama provjerite postoje li informacije o trgovcu.

U cilju zaštite svojih podataka, nikad ne odgovarajte na e-poruke koje od vas traže podatke o karticama. Naime, nikad nijedna banka ni kartična kuća neće samoinicijativno tražiti broj vaše kartice, PIN, datum isteka važenja, kao ni kontrolni broj s poleđine kartice. Budite oprezni i prilikom otvaranja dokumenata u privitku ili učitavanju dokumenata s weba. U slučaju da imate nedoumice prilikom kupnje na internetu, uvijek možete kontaktirati trgovca ili se obratiti Erste banci.

Za dodatne informacije o opasnostima na internetu i načinima zaštite preporučamo specijalizirane web stranice Hrvatske udruge banaka i nacionalnog CERT-a:

Radi vaše zaštite Erste banka kontinuirano pruža informacije o sigurnom služenju internetom na službenim web stranicama LINK

U slučaju bilo kakve sumnje na moguću prijevaru kontaktirajte nas preko besplatnog info telefona 0800 7890.

U posljednje vrijeme na stranicama društvenih mreža pojavili su se oglasi koji pozivaju potencijalne kupce na povoljnu kupnju različite brendirane robe (obuće, odjeće  i drugih predmeta) –  “HOT SALE”, “80% OFF”,  “Discount Sale” ponude i slično.

Otvaranjem linka od korisnika se traži unos osobnih podataka za registraciju, a nakon odabira plaćanja otvara se stranica s početnim slovima  “http” umjesto  “https”.

Riječ je o lažnim stranicama koje služe za prikupljanje osobnih podataka i podataka o kartici, dok kupci naručenu robu ne dobivaju.  Osobni podaci korisnika mogu se koristiti za plaćanje u drugim internetskim trgovinama, pri čemu korisnici tek naknadno uočavaju da su njihovi računi terećeni za transakcije koje nisu izvršili.

Vrlo je važno da pri kupnji na internetu korisnik sam upisuje web adresu prodajnog mjesta, nikada putem poveznica (linkova) s drugih web stranica te da prije unošenja kartičnih podataka obavezno provjeri radi li se o sigurnim internetskim stranicama i na taj način izbjegne troškove za transakcije koje nisu izvršio.

Više informacija o mogućnostima zaštite na internetu pogledajte na:   http://www.sigurnostnainternetu.hr/