Arhiva kategorije: Aktualno

Kredit za dom za život po svom …

U zadnje se vrijeme dosta govori o kupnji ili adaptaciji nekretnina. Čak je i naš Andrija uselio u svoj stan u kojem živi po svom. Kako bi to svi mogli ostvariti, Erste banka je pripremila stambene kredite bez dodatnih instrumenata osiguranja.

Osim za kupnju ili adaptaciju stana, kuće ili apartmana, još je nekoliko namjena za koje se odobrava stambeni kredit:

 • za izgradnju ili dogradnju svog stambenog prostora
 • kupnju građevinskog zemljišta
 • sređivanje komunalnog priključka
 • kupnju garažnog ili parkirnog mjesta te za
 • refinanciranje stambenog kredita u drugoj banci

Naravno, prije i nakon odobrenja kredita potrebno je odraditi neke formalnosti kako bi sve proteklo u najboljem redu. Više o tome možete provjeriti na web stranicama Erste banke.

Erste stambene kredite moguće je dobiti u kunama i eurima, a novost je da se stambeni krediti u kunama mogu dobiti bez dodatnih instrumenata  osiguranja za iznose do 220.000,00 kuna. No, što to konkretno znači? To znači da su kao instrumenti osiguranja za stambene kredite do navedenog iznosa potrebni samo izjava suglasnosti o zapljeni primanja te zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika.

Stambeni krediti u kunama odobravaju se bez naknade za obradu uz online kreditni zahtjev, a iznosi se mogu kretati od 15.000 do 2000.000 kuna. Rok povrata na ove kredite je od 3 do 30 godina, a kamatna stopa može biti fiksna ili promjenjiva. Ako je kamatna stopa fiksna i rokovi otplate se kreću do 10 godina, kamata iznosi od 4,85% do 5,05% uz status klijenta te od 5,35% do 5,55% bez statusa klijenta. Promjenjiva kamatna stopa za stambene kredite u kunama vezana je uz 6M NRS2. Za rokove otplate do 30 godina iznosi od 4,26% do 4,46% uz status klijenta te od 4,76% do 4,96% bez statusa klijenta.

Dodatne pogodnosti štede novac  korisnicima Erste stambenih kredita  – 10% popusta u Lesnini na cjeloukupni asortiman te 10% popusta na kupnju do 3000 kuna i 15% popusta na kupnju iznad 3000 kuna na cjeloukupni asortiman Iverpana (popusti se ne odnose na akcijekse cijene i ne mogu se zbrajati s ostalim popustima).

Također, na internetskim stranicama banke moguće je provjeriti i ponudu Erste stambenih kredita u eurima.

Lakše de potpore za male i srednje poduzetnike uz ESIF jamstva

Erste banka i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpisale su sporazum o pojedinačnim jamstvima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO im osigurava povrat dijela glavnice kredita koji je banka odobrila poduzetnicima.

Erste banka je intenzivno fokusirana na segment malog i srednjeg poduzetništva te prati kvalitetne projekte koji potiču razvoj realnog sektora i rast zaposlenosti. Kroz ESIF jamstva poduzetnicima olakšava pristup kreditiranju jer može ponuditi nižu kamatnu stopu te otvoriti perspektivu za klijente koji nisu imali odgovarajuće instrumente osiguranja.

ESIF pojedinačna jamstva sastoje se od dvije mjere – Mjere A za investicijske kredite s mogućnošću subvencije kamatne stope te Mjere B za kredite za obrtna sredstva.

Mjera A za investicijske kredite

Najniži iznos jamstva iznosi 150.000,00 EUR, dok je najviši iznos 2.000.000,00 EUR. Najviša stopa jamstva iznosi 80% glavnice kredita. Trajanje jamstva može biti od jedne do 10 godina.  Jamstvo sadrži potporu, koja može biti regionalna ili de minimis potpora.

Mogućnost subvencije kamatne stope za kredite iz Mjere A

Za kredite s najkraćim rokom dospijeća od 5 godina registrirani poduzetnici koji obavljaju prihvatljivu djelatnost uz jamstvo mogu dobiti i subvenciju kamatne stope. Prihvatljive djelatnosti su, primjerice, prerađivačka, pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane, umjetnost, zabava i rekreacija. Subvencija je dostupna do iskorištenja HAMAG-BICRO-ove kvote rezervirane za tu namjenu.

Subvencija se osigurava do polovice iznosa ukupne kamate za poduzetnika utvrđene u otplatnom planu i ovisi o umanjenju redovne kamatne stope od strane banke. Na primjer, ako bi redovna kamatna stopa za poduzetnika iznosila 5%, a banka ju je zbog ESIF jamstva umanjila na 4%, umanjenje od 1% se množi s 3 te se dobiva stopa subvencije od 3%. Po toj stopi HAMAG-BICRO isplaćuje subvenciju, a klijent plaća ostatak kamate od 1%, i to sve dok se ne isplati polovica ukupne kamate utvrđene u otplatnom planu. Nakon toga isplata subvencije prestaje, a klijent nastavlja plaćati kamatu po umanjenoj stopi od 4%.

Mjera B za kredite za obrtna sredstva

Najniži iznos jamstva iznosi 150.000,00 EUR, dok je najviši iznos 1.000.000,00 EUR. Najveća stopa jamstva iznosi 65% glavnice kredita. Trajanje jamstva može biti od jedne do 5 godina. Jamstvo sadrži de minimis potporu*.

Kako do ESIF jamstva?

 • poduzetnik podnosi zahtjev Erste banci za odobrenje kredita uz ESIF jamstvo, a banka sukladno internim politikama i pravilima odobrava kredit
 • banka u HAMAG-BICRO dostavlja zahtjev za jamstvo uz odluku o odobrenju kredita i ostalu propisanu dokumentaciju
 • HAMAG-BICRO donosi odluku o jamstvu i o tome obavještava banku.

Kad se donese pozitivna odluka:

 • HAMAG-BICRO poduzetniku dostavlja račun za naknadu za jamstvo
 • za investicije s građevinskim radovima vrednijim od 750.000,00 HRK, za koje se kredit isplaćuje u nekoliko tranši,ugovara se financijski nadzor
 • poduzetnik sklapa ugovor o kreditu s bankom i ugovor o jamstvu s HAMAG-BICRO-om
 • poduzetnik dostavlja ugovorene instrumente osiguranja povrata kredita, a HAMAG-BICRO izdaje jamstvo
 • Banka po dobivanju jamstva plasira sredstva kredita.

Osim ESIF pojedinačnih jamstava Erste banka nudi mikro, malim i srednjim poduzetnicima i druge kreditne linije u suradnji s državnim, regionalnim i lokalnim tijelima koje omogućavaju povoljnije uvjete kreditiranja. Također kontinuirano razvija široki spektar proizvoda usmjerenih na financiranje tekućeg poslovanja i investicijskih aktivnosti poduzetnika, kao i na projektno financiranje te akreditivno-garantne poslove. Uz navedeno, Erste banka kreira posebne koncepte i kombinacije proizvoda, sve u skladu s potrebama svakog klijenta odnosno njegovog poslovanja.

* De minimis potpora – potpora male vrijednosti

Erste banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Fragmentašica Ivana Franke u Muzeju suvremene umjetnosti

Umjetnica ambijentalnih instalacija kojima diskretno, ali upečatljivo, intervenira u već zadane prostorne situacije. Bjelina i fragilnost njezinih složenih struktura, osim formalno-prostornih, posjeduje i stanovite simboličke kvalitete – ovim riječima opisan je rad Ivane Franke, prepoznat u sklopu drugog izdanja Erste fragmenata 2003.

Umjetnica se u međuvremenu profilirala u međunarodnom kontekstu. Živi i radi u Berlinu te izlaže diljem svijeta, a i predstavljala je Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu 2007. U svojem umjetničkom radu istražuje suodnos ljudske percepcije, spoznaje i okoline, s fokusom na granice vizualne i prostorne percepcije.

No, kao i 170 autorica i autora čiji su se rani radovi našli u Erste zbirci, odabranih u sklopu godišnjeg natječaja kojim Banka otkupljuje radove mladih likovnih umjetnika do 30 godina, i Ivana Franke prije svega ostaje naša fragmentašica. Banka je stoga s veseljem podržala Ivaninu veliku izložbu Strujanje percepcije (svemir misli), koja se mogla razgledati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu do 20. kolovoza 2017.

Ako niste bili u prilici posjetiti izložbu, radove Ivane Franke možete vidjeti i šećući Zagrebom. Jedan se trajno nalazi ispred Muzeja suvremene umjetnosti u Aveniji Dubrovnik, a jedan se – izrađen za taj prostor i posebno izražajan noću – možete otkriti u izlogu Erste poslovnice u Vlaškoj 50 a u Zagrebu.

Ostala djela iz Erste zbirke – radovi s umjetničkih početaka u međuvremenu priznatih i poznatih imena domaće umjetničke scene,  kao i onih koja će to tek postati – mogu se pronaći na više od 130 Erste poslovnica diljem zemlje.

Erste plus štednja

Erste Plan+ jedinstveni je štedno-investicijski proizvod koji spaja prednosti oročene štednje s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjene štednje te ulaganje u obveznički fond Erste Adriatic Bond. Fond je nedavno proslavio svoj četvrti rođendan i najveći je obveznički fond u Republici Hrvatskoj kojim upravlja Erste Asset Management.

Osnovni cilj Erste Adriatic Bonda je očuvanje i rast vrijednosti udjela investiranjem imovine fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima je cilj ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem svojih sredstava na preporučeno razdoblje od barem dvije godine. Ulaganje u ovaj fond preporučeno je osobama koje se prema svojim osobinama smatraju konzervativnijim ulagačima te su spremne prihvatiti umjerenu razinu rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva.

Kod Erste Plana+ najniži je iznos oročenja 1000 kuna, odnosno, protuvrijednost u eurima, a najkraći rok oročenja je 12 mjeseci i 1 dan, dok je najdulji rok oročenja 24 mjeseca i 1 dan. Kamatne stope su fiksne i isplaćuju se jednokratno zajedno s glavnicom po isteku oročenja. Kamatne stope za kunski oročene depozite nakon isteka najkraćeg roka oročenja iznose 1,20%, dok se kamatna stopa nakon isteka najduljeg roka oročenja penje na 1,40%. Kamatne stope za oročene depozite u eurima na najkraći rok iznose 0,40%, dok je nakon isteka najduljeg roka nešto viša – 0,50%.

Važno je istaknuti i da pored kamate na štednju Banka obračunava i premiju tako da se premija obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate uz uvjet da su sredstva oročena do isteka oročenja.

Kako do besplatnog bankarenja sljedećih 12 mjeseci?

Svrha tekućeg računa je jednostavna, priljev i raspolaganje novčanim sredstvima, a uz Erste tekući račun moguće je složiti kombinaciju tekućeg računa i dodatnih usluga po želji. No jeste li znali da, ako tekući račun zatražite online zahtjevom, ostvarujete besplatno bankarenje sljedećih 12 mjeseci?

Naime, ako do 31. kolovoza 2017. zatražite tekući račun online, bit ćete oslobođeni plaćanja naknada za vođenje računa, usluge e-bankarstva te troška izdavanja kartice i PIN-a, čime se dolazi do uštede od čak 263 kune. Osim toga, uz jedinstvenu uslugu Erste Maestro Plus, koja se može ugovoriti samo uz Erste tekući račun, do 31. kolovoza možete sudjelovati u nagradnoj igri te tako steći priliku za osvajanje paketa poklon-bonova u vrijednosti od 1500 kuna.

Usluge e-bankarstva koristan su alat zato što pružaju informaciju o stanju računa, kreditnih kartica i kredita u svakom trenutku te omogućuju brzo i lako plaćanje računa te ugovaranje štednji.